2019-11-18

Europeiskt patent för Realheart TAH

Realheart har sedan många år haft ett patent i Tyskland och Storbritannien på Realheart TAHs grundkoncept. Nu har företaget beviljats ett nytt patent som gäller för hela Europa.

Realhearts nya patent inbegriper bland annat det nya drivsystemet som består av en elmotor och en växellåda och som styr AV-planets rörelse fram och tillbaka. Drivmekaniken gör Realhearts artificiella hjärta unikt och leder till att det blir energisnålt och ljudlöst, vilket betyder bättre batterikapacitet och en behagligare upplevelse för framtida patienter.

Grundpatentet har funnits för Tyskland och Storbritannien sedan 2002 medan det nya skyddet för produkten gäller för hela Europa och under en period som sträcker sig 20 år framåt.

”Den senaste versionen innehåller flera helt unika delar. Inte minst drivmekaniken. Tack vare vår koppling till Västerås där världsledande expertis inom styrning av elmotorer finns, har vi lyckats konstruera ett drivsystem med överlägsen effektivitet som tidigare inte funnits tillgängligt. Något experter på området kan vittna om. Det är därför väldigt positivt att vi nu kan jobba vidare i trygg förvissning om att vi har ett starkt patentskydd för vår lösning”, säger Azad Najar, Realhearts VD och grundare.