2022-06-02

Första försöket med klinisk version på djur genomförd

Pressmeddelande 2022-06-02

Igår genomfördes den första i en serie implantationer på får för att testa den nyutvecklade kliniska versionen av Realhearts artificiella hjärta. Kirurgiskt var försöket mycket framgångsrikt och pumpen presterade optimalt. Man valde trots det att i dag avsluta försöket för att göra vissa justeringar inför nästa operation som äger rum längre fram i denna månad.

Detta var första implantationen av den kliniska versionen av Realheart® TAH – alltså den version som så småningom ska användas på människa.

Operationen genomfördes i ett djurlabb i Belgien av tre framstående kirurger – dr Dilek Gürsoy, dr Joeri van Puyvelde och professor Bart Meyns – med lång erfarenhet av implantationer av hjärtpumpar.

– Dilek Gürsoy och Bart Meyns har erfarenheter att Realheart® TAH sedan tidigare, men Joeri van Puyvelde som arbetade med vårt hjärta för första gången var imponerad över hur stabilt allting fungerande. Andra internationella experter som var med under operationen hade aldrig tidigare sett en smidigare implantation av ett totalt artificiellt hjärta. Det här är aspekter som kan få stor betydelse för det framtida mottagandet av Realheart® TAH inom vården, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Det tog kirurgteamet 2 timmar och tio minuter att implantera pumpen. En total tid från det att hjärtlungmaskin startas till dess att pumpen är helt ihopkopplad med kroppen på under 3 timmar är en nyckelfaktor för att djuret ska ha goda chanser för att överleva. Det uppnåddes alltså med goda marginaler. Man kunde också konstatera att energiförbrukningen var lägre och pumpförmågan högre jämfört med tidigare versioner av Realheart® TAH.

– Jag gillar att anordningen styrs av inflödestrycket. Den arbetar på ett väldigt kontrollerat och fysiologiskt sätt, likt det mänskliga hjärtat, vilket är viktigt för att kunna anpassa flödet till kroppens behov och för att förhindra baksug bland annat, säger Professor Bart Meyns.

Nu utvärderas insamlade data som en del av förberedelserna inför kommande operationer.

– Vad vårt team har åstadkommit är fantastiskt och vi är i dag mycket nära att nå våra mål. En hjärtoperation är bland de största ingrepp man kan göra och det är mycket som hända men vi har sett att vår pump ändå gör det den ska. Jag ser fram emot nästa operation och att återkomma för att berätta hur det har gått, säger Ina Laura Perkins.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.