2023-06-15

Hjärtkirurg Dilek Gürsoy talar om Realhearts artificiella hjärta på Impact LECH

Pressmeddelande, 2023-06-15

Hjärtkirurgen Dilek Gürsoy är en av flera förstklassiga talare under Impact LECH, som pågår 15-18 juni i Österrike. Dr Gürsoy talar om artificiella hjärtan generellt och om Realhearts artificiella hjärta specifikt. Hon medverkar också i en paneldiskussion på temat ”Man and machine in medicine”.

Dr Gürsoy var den första kvinnliga kirurgen i Europa att implantera ett artificiellt hjärta och hon är en av flera framstående hjärtkirurger som finns med vid Realhearts djurstudier. Dr Gürsoy har närmare 20 års erfarenhet av hjärtkirurgi och även specialistkompetens inom området för artificiella hjärtan.

Realheart ligger i framkant när det gäller att utveckla en TAH-lösning som förväntas ha betydande fördelar jämfört med de konstgjorda hjärtan som finns tillgängliga idag. Några av dessa förväntade fördelar är att Realheart® TAH härmar det mänskliga hjärtats naturliga pulserande blodflöde med målsättning att minska riskerna för blodrelaterade biverkningar, samt att blodflödet automatiskt anpassas till kroppens behov. Dessutom består produkten av två separata pumpar, vilket möjliggör en bättre placering i bröstet. Den energieffektiva pumpprincipen ger en lång batteritid och möjliggör för trådlös laddning via huden i framtiden. Ett tillräckligt bra TAH kan rädda liv och medföra en god livskvalitet samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvården minskas.

– Artificiell hjärtbehandling och artificiell hjärtforskning är viktigt och därför är jag glad över att få dela med mig av min långa erfarenhet inom detta område på Impact Lech den 17 juni 2023. Realhearts pump är väldigt bra, jag tror verkligen på den, säger Dr Dilek Gürsoy.

Impact LECH är ett koncept framtaget för att lyfta fram fakta och bilda opinion kring aktuella ämnen. Temat den här gången är interaktionen mellan människa och maskin och hur den kan utformas på ett framgångsrikt och meningsfullt sätt.

– Realheart är en ny generation av konstgjorda hjärtan. Vi utvecklar vårt TAH för att det ska vara det absolut bästa för patienterna och ge dem en fortsatt bra livskvalitet, men också för att möjliggöra en snabb kirurgi, vilket vi också har visat i våra djurstudier. Att en erfaren hjärtkirurg talar om vår produkt och lyfter dess potential att kunna bli ett alternativ till hjärttransplantationer för patienter med livshotande hjärtsvikt, är oerhört betydelsefullt, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.