2021-05-05

Komplettering: Realheart släpper årsredovisningen för 2020

Kompletteringen avser tillägg av Revisionsberättelse.

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2020 med bland annat ett reportage om bolagets historia och Realhearts grundare Azad Najar samt detaljer om utvecklingsplanen fram till lansering. Ina Laura Perkins skriver i vd-ordet: ”I början av 2020 när vi etablerade utvecklingsplanen för året såg vi framför oss en tid som skulle förflytta Realheart rejält. Sedan kom pandemin. Men trots det lyckades vi uppnå de flesta av våra tidigare kommunicerade mål och milstolpar.”

Hela årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.realheart.se och som bilaga i denna pressrelease.