2022-04-13

Nu inleder Realheart djurstudier med klinisk version

Pressmeddelande 13 april 2022

Den kliniska versionen av Realhearts artficifiella hjärta – den som så småningom ska användas av mänskliga patienter – är nästintill färdigtillverkad och ska nu testas i en serie djurförsök. Sex operationer är inbokade, den första operationen redan i mitten av maj.

Syftet är detsamma som vid tidigare försök, det vill säga kroniska djurstudier med mål att förlänga överlevnadstiden, med den skillnaden att det är den kliniska versionen som används. Den har en förbättrad yttre design, mindre storlek, integrerade trycksensorer och styralgoritm jämfört med den tidigare prototypen.

Detta är ett stort steg framåt och i och med det har bolaget också stärkt upp kring operationsbordet. Det är nu tre mycket erfarna hjärtkirurger som arbetar tillsammans: Professor Bart Meyns, Dr Dilek Gürsoy och Dr Joeri van Puyvelde. Djurvårdsprokollollet är också uppdaterat och man har också ett utökat djurvårdsteam, med tio års erfarenhet från vård av djur med konstgjorda hjärtan som ansvarar för urval, förberedelser och eftervård inklusive medicinering.

– Vid tidigare operationer har vi gång på gång fått bekräftat att pumpen fungerar som den ska. Det som har behövt åtgärdas har ofta varit kopplat till anpassningen till djurets kropp, vars anatomi skiljer sig från människans. Vi har under 2021 och 2022 rekryterat mer expertis kring detta och uppdaterat protokollet för att ta hand om djuret, som kräver en helt annan vård än en människa, på bästa sätt, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Hon beskriver djurstudierna som ett lagarbete med många involverade där allt behöver flyta på smidigt mellan kirurger, den som sköter hjärt-lungmaskinen, ingenjörer, veterinärer och djurvårdare hela vägen från förberedelser till eftervård.

– Under operationen sätts pumpen in och sedan övervakas djuret noggrant. Skulle vi stöta på några problem åtgärdas dessa inför kommande operationer. Det första dygnet efter operationen är alltid det mest kritiska och vi börjar med att ta oss förbi det för att sedan successivt bygga på utifrån det. Vi kommer endast att hålla djuret vid liv så länge det går att göra det utan att utsätta det för lidande, säger Ina Laura Perkins.