2017-05-09

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump

Under utvecklingsarbetet av modell 11 som är designad i två halvor har vi tillsammans med vårt kirurgteam sett nya möjligheter att använda en halv hjärtpump som en s.k. hjärtassist. Den 4 maj genomfördes det första försöket med att operera in Real Hearts hjärtassist i ett försöksdjur.

Vi har hittills arbetat med en TAH produkt (total artificial heart). Denna typ av hjärtpump används när hela hjärtat sviktar. Ett vanligare tillstånd är att endast den ena halvan av hjärtat sviktar. Denna typ av svikt kan vara tillfällig och kan uppstå efter t ex en akut inflammation av hjärtmuskeln. Patienter med en akut hjärtsvikt kan räddas genom att sätta in en hjärtassist för att stödja den sviktande hjärthalvan utan att det biologiska hjärtat avlägsnas. En hjärtassist är därför en mindre pump som arbetar i koordination med sviktande hjärthalvan och stödjer denna så att cirkulation kan upprätthållas på tillräcklig nivå.

Efter en noggrann utvärdering tillsammans med hjärtkirurger tog vi beslutet att utföra ett första försök med att sätta in en halv hjärtpump med modell 11 som en hjärtassist. Denna operation utfördes den 4 maj och gav oss en stark indikation på att vi även kan introducera en pulserande hjärtassist på marknaden. De flesta konkurrerande hjärtassister ger kontinuerligt flöde vilket är klart sämre än ett pulserande flöde. Marknaden för hjärtassister är stor och väletablerad och vi bedömer att vår version av hjärtassist borde vara väl lämpad för denna marknad.