2021-12-16

Rättelse: Realheart får EU-bidrag på 2,5 miljoner euro för artificiellt hjärta

Tidigare pressmeddelande publicerades av misstag utan MAR-hänvisning. Meddelandet är regulatoriskt.

Realheart har beviljats 2,5 miljoner euro i bidrag från European Innovation Council, EIC, för att stötta utvecklingen av världens första artificiella fyrakammarhjärta, som redan 2023 enligt planerna ska börja testas på människa.

Hjärtsvikt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Ett artificiellt hjärta kan rädda mångas liv, men det alternativ som hittills varit tillgängligt ger många allvarliga biverkningar och används därför sällan. Realhearts totala artificiella hjärta är utformat så att det imiterar det naturliga hjärtats sätt att arbeta för att minska risken för biverkningar. Det kan bäras permanent eller i väntan på en transplantation.

Europeiska innovationsrådet (EIC) har inrättats inom ramen för EU:s program Horizon Europe. Syftet är att identifiera och stödja banbrytande ny teknik och innovationer hela vägen från tidig forskning till att skala upp internationellt. Nu har EIC beviljat Realheart ett bidrag på 2,5 miljoner euro, motsvarande cirka 25,7 miljoner svenska kronor. news alert announcing the EIC Accelerator’s successful companies.

– Det är ett mycket välkommet bidrag och att vi beviljas detta är en bekräftelse på att vi har en bra och genomtänkt affärsplan. Det öppnar också dörren för framtida investering från EIC på 15 miljoner euro, vilket vi har möjlighet att förhandla om utifrån att vi når våra milstolpar i detta projekt. Vi har lämnat prototypen bakom oss och arbetar nu vidare helt med den kliniska versionen av vårt artificiella hjärta. De här pengarna kommer att ta oss vidare en bra bit på vägen mot marknaden och de många patienter som väntar på ett nytt hjärta, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-16 14:52 CET.