2017-05-08

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

Den 3 maj genomförde vi en ny djuroperation med hjärtpumpen modell 11. Denna operation var framgångsrik och pumpen fungerade utomordentligt väl både mekaniskt och medicinskt. Försöket visade att hjärtpumpen kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur.

Som vi har kommunicerat tidigare är hjärtpump modell 11 en konkurrenskraftig hjärtpump av typ Total Artificiellt Hjärta (TAH) som ersätter det sjuka hjärtat helt. Hjärtpump modell 11 uppfyller samtliga de kriterier som ledande hjärtkirurger ställde upp för några år sedan. Den är dessutom den enda hjärtpump (TAH) i världen som kan slå upp till 140-150 slag per minut. Under de tidigare djuroperationerna har vi arbetat med att förfina den kirurgiska operationstekniken. Vid förra veckans operation kunde vi optimera omhändertagandet av försöksdjuret och djuret kunde utan problem fungera även under den mest kritiska perioden i samband med implantationen av hjärtpumpen. Som ett resultat av försöket 3 maj annonserar vi nu att vi är redo att gå vidare till nästa fas av prekliniska försök på djur, dvs överlevnadsprov.

Resultatet av denna operation var så positivt att vi efter diskussion med kirurgteamet nu har beslutat ställa in de operationer som var planerade i juni. Vi beslutar därför att i stället omedelbart gå vidare med ansökan till djuretisk kommitté för att få tillstånd att utföra överlevnadsförsök. Detta innebär att man sätter in pumpen på vanligt sätt och därefter väcker försöksdjuret ur narkosen. Vi hoppas kunna starta dessa prov i Sverige i början på hösten. Vi kommer samtidigt att, som tidigare meddelats, under slutat av maj, besöka Cleveland Clinic och Texas Heart Institute i Houston, Texas. Man har framför allt i Houston visat mycket stort intresse att delta i projektet med överlevnadsförsöken.