2018-09-21

Real Heart Lyckas med att förkorta operationstiden

I onsdags, den 19 september, genomfördes det sista pre-kliniska testet i Leuven med Real Hearts hjärtpump. Implantationen av hjärtpumpen i försöksdjuret var mycket lyckad och kunde genomföras på avsevärt kortare tid än vid de initiala försöken. Vi kan därför konstatera att operationstekniken nu är väl standardiserad och etablerad.

Målet var att väcka upp försöksdjuret. Djurets blodtryck var emellertid instabilt och detta visade sig vid närmare undersökning bero på att anslutningen inne i djuret från hjärt-lungmaskinen hade blivit accidentellt/oavsiktligt avklämd. Detta ledde tyvärr till att djuret inte fick tillräcklig blodcirkulation och därmed fick sådana skador att vi tvingades avbryta försöket. Det skall i sammanhanget noteras att det är mycket svårare att säkert söva kalvar än att söva människor. Risken för lung- och cirkulationskomplikationer är större, och det är därför vanligt att en del försöksdjur förloras.

”Pumpen och vår kirurgiska teknik fungerade på alla sätt optimalt under hela processen vilket är mycket glädjande. Missödet med hjärt-lung-maskinen är beklagligt men har inget med vår hjärtpump att göra. Händelser som denna är svåra att förutse men inträffar tyvärr av och till när man bedriver medicinsk forskning. För att optimera förutsättningarna och komma snabbare fram mot vårt mål planerar vi nu att genomföra ytterligare försök i Sverige. Vi kommer dessutom att etablera samarbete med ett ledande certifierat laboratorium i USA. En ansökan är under bearbetning och kommer att inlämnas till amerikanska myndigheterna inom kort. Vi fortsätter samarbetet med Leuven. Tillsammans med Leuvens team har vi kunnat utveckla och standardisera operationstekniken som är ett av de viktigaste utvecklingsstegen, säger Azad Najar, Vd och innovatör.

För mer information kontakta:

Azad Najar,

vd 073-667 34 63

azad.najar@realheart.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018.

www.realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart utvecklar ett hjärtpumpssystem som består av en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.