2017-01-16

Real Hearts utvecklingsprojektledare Fredrik Pahlm ökar sitt innehav

Real Hearts utvecklingsprojektledare Fredrik Pahlm har ökat sitt innehav av aktier i Real Heart genom att den 13 januari köpa 10 000 aktier av en av medgrundarna till Real Heart, Gunnar Nihlén. Fredrik Pahlm äger sina aktier via sitt bolag Sensolution AB och Gunnar äger sina via Frontus AB.

Fredrik äger sedan tidigare 5 000 aktier i bolaget och hans innehav uppgår nu således till 15 000 aktier. Gunnar Nihlén äger efter försäljningen 1 172 449.