2020-10-09

Realheart återupptar djurstudier

Efter en period av reserestriktioner avser Realheart återuppta sina djurstudier. Det sker på Medanex Clinic i Belgien, samma plats som tidigare försök genomförts på.

I våras behövde Realheart avblåsa djurstudierna på grund av coronakrisens reserestriktioner. Sedan dess har Realheart arbetat intensivt, bland annat med att justera hjärtpumpen utifrån FDA:s krav samt utfört forskning med fokus på blodtester. Före årsskiftet planeras försöken på djur återupptas med målet att under första halvåret 2021 övergå till långtidsförsök. Operationerna, där Realhearts konstgjorda hjärta transplanteras in i får, sker på Medanex Clinic, en av få kliniker i Europa som är godkänd av FDA.

Belgiens gränser är för närvarande öppna, men covid-19 är en svårprognostiserad pandemi och nya restriktioner kan komma att införas. Bolaget är i tät dialog med kliniken och om det inte är möjligt att starta innan jul finns det beredskap för att tillfälligt utföra operationerna på en annan klinik eller hitta nya operationsdatum längre fram.