2022-03-17

Realheart rekryterar klinisk strateg och elektronikexpert

Pressmeddelande 2022-03-17

Realheart har knutit till sig den australiensiska konsulten Sara Diab för att stötta bolagets regulatoriska och kliniska strategi, samt elektronikexperten Nicolas Barabino, verksam i Spanien, som ska stötta utvecklingen av styrenheten till Realhearts artificiella hjärta.

Sara Diab är en tidigare IVA-sjuksköterska som i dag arbetar som specialist inom medicintekniska produkter med över 10 års erfarenhet och kunskap om allt från etikansökningar och prövningsplanering till datainsamling och rapportering i utvecklingen av artificiella hjärtan.

– Sara Diab har en otroligt viktig kompetens baserad på många års utveckling av artificiella hjärtan, men hennes erfarenhet från vården är minst lika viktig i planeringen inför framtida kliniska studier då vårt hjärta ska börja användas av patienter, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.

Nicolas Barabino är expert på medicintekniska innovationer som aktiva implantat och olika former av livsuppehållande utrustning. Han är doktor i mikroelektronik och innehar två patent relaterade till hjärtpumpar. Han har arbetat i tio år med utveckling av hjärtpumpar och hjärnimplantat för globala medicintekniska företag i Uruguay, Frankrike och Spanien. Han är i dag bosatt i Spanien där han arbetar som konsult.

Nicolas Barabino kommer huvudsakligen verka från sin arbetsplats i Spanien, men kan ibland vara på plats i Sverige samt i Australien, där Realhearts samarbetspartner Hydrix, vilka utvecklar den kliniska styrenheten, finns. Sara Diab kommer att arbeta mestadels från Australien men också delta i forskningsstudier internationellt. Därmed stärker bolaget sitt internationella nätverk i Europa och Australien.

Båda har redan tillträtt. Realheart planerar att inleda kliniska prövningar under 2023.