2022-05-01

Realheart släpper årsredovisningen för 2021

Pressmeddelande 2022-05-01

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2021. En layoutad version med reportage, samarbeten och milstolpar under året släpps i samband med kallelsen till årsstämman som beräknas gå ut den 11 maj 2022.

Hela årsredovisningen samt revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.realheart.se och som bilaga i detta pressmeddelande.