2021-08-25

Realhearts vd framträder på Aktieportföljen Live idag

Idag 25 augusti medverkar Realhearts vd Ina Laura Perkins vid Aktieportföljen Live, där hon berättar om status i arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrkammarhjärta och om den globala jättemarknad som väntar när en ny generation artificiella hjärtan ersätter föråldrad teknik.

– Vår vision är att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt. Vi tror att det är möjligt att uppnå, men inte om vi fortsätter använda ett artificiellt hjärta som utvecklades ungefär samtidigt som prototypen till den första hemdatorn. Det säger sig självt att en så gammal teknik har för många brister och därför knappt används, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Det finns i dag omkring 64 miljoner människor med hjärtsvikt i världen och cirka 2 miljoner dör varje år i sjukdomen. Antalet som skulle behöva ett nytt hjärta och kvalificerar sig för en implantation uppskattas till nära 130 000 årligen bara i USA och Europa. 2019 behandlades bara 130 patienter.

En orsak till detta är kostnaden. Den produkt som finns på marknaden i dag kostar cirka en miljon kronor i inköp, och operationen – som kan ta upp till 16 timmar – kan kosta lika mycket till. Dessutom uppstår ofta livshotande biverkningar som gör att patienten måste tillbaka till sjukhuset – med fortsatta kostnader som följd.

Dessa problem hoppas Realheart kunna eliminiera, vilket skulle öppna en helt ny marknad för implantationer med artificiella hjärtan. Om det berättar Ina Laura Perkins på Aktieportföljen Live – ett samarbete mellan Facebookgrupperna ’’Aktier – småbolagsjakten’’ och ’’Aktieportføljen’’ som tillsammans har 150 000 aktieintresserade medlemmar – klockan 12.30-13.00 i dag 25 augusti.
 

Se presentationen här: https://www.youtube.com/watch?v=6u2W2xB3o4k