2020-07-27

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2019

Enligt Spotlight Stock Markets regelverk ska Bolagets årsredovisningar offentliggöras genom ett pressmeddelande vid tidpunkten för när denna läggs upp på bolagets hemsida. Vid en granskning har det framkommit att Bolaget kommunicerat offentliggörande i kallelsen till årsstämman, ej genom ett separat meddelande varvid detta nu justeras retroaktivt.