2021-12-15

Scandinavian Realheart AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

Scandinavian Realheart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) erhöll idag den 15 december 2021 ett slutligt godkännande för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är fredagen den 17 december 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet HEART med ISIN-kod SE0006256798. Bolagets teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO1) kommer att handlas under kortnamnet HEART TO1 med ISIN-kod SE0016589246.

Rådgivare

Skills Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatbyrå AB Cirio är legal rådgivare till Realheart i samband med listbytet.