2017-09-19

Nya framsteg i Real Hearts produktutveckling

Scandinavian Real Heart närmar sig nu slutfasen i den viktiga utvecklingen av hjärtpumpens programvara för motorstyrning. Bolagets utvecklare meddelar nu att den aktuella programvaran kommer att ha unika egenskaper. Den allra viktigaste är att motorn kan anpassa pumpningens effekt beroende på patientens blodtryck.

    -Det innebär bland annat en optimal energiförbrukning, menar Real Hearts vd Azad Najar. Utvecklingsarbetet har varit komplicerat och tidskrävande, men nu är vi nära ett färdigställande.

Delar av den teknologi som använts hittar man vanligtvis inom flygindustrin. Detta för att uppnå högsta möjliga säkerhet för Scandinavian Real Hearts hjärtpump.

    -De programmeringsverktyg och programspråk som vi valt är med tanke på optimal driftsäkerhet och kvalitetssäkring, fortsätter Azad Najar.

Scandinavian Real Heart har dessutom genomfört lyckade tester med batteribältet som är kopplat till hjärtpumpen. Motorns energiförbrukning har reducerats och mätningar har visat på mer än 12 timmars drifttid för pumpen med ett batteribälte.

    -Den långa batteritiden innebär en radikal förbättring av livskvaliteten för patienterna, förklarar Azad Najar. Det i jämförelse med batteritid och vikt på produkter som finns på marknaden idag.

För mer information, kontakta:

Azad Najar, vd
Tel: 073-667 34 63
e-post: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Läs nyheten som pdf här >>

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.