2015-05-19

Djurtest planerat med hjärtpump modell 8

Scandinavian Real Heart AB (”Real Heart”) har efter intensivt arbete av bolagets utvecklingsteam kommit ett steg närmare målet att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Real Heart har utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8, som genomgått flera simulatortester. Bolaget avser att implantera modellen, i sin befintliga konstruktion, för kortvariga tester i djur under september 2015.

I mars 2015 kunde Real Heart meddela att simulatortest med hjärtpump modell nummer 8 genomförts med positiva resultat. Nu kan bolaget meddela att hjärtpumpmodell nummer 8 planeras vara redo för kortvariga tester i djur i september 2015. Det fortsatta arbetet kommer att innefatta finjustering av pumpmodell nummer 8 för ökad driftsäkerhet, utveckling av säkerhetskritiska elektroniska styrkretsar till pumpen, val av batterier och andra tillbehör inför långvariga djurtester som bolaget avser att genomföra under hösten/vintern 2015/2016.

Real Hearts utvecklingsteam består av nio personer med olika kompetenser inom produktutveckling och laboratorietester. Arbetet leds av Azad Najar (överläkare och innovatör med särskild produktutvecklingskompetens inom medicinteknik) och Lars Asplund (docent i fysik och professor i datavetenskap, med särskild kompetens inom elmotorer, mekaniska konstruktioner och innovationer).

VD Gunnar Nihlén kommenterar – ”Tack vare gediget och hårt arbete ligger vi väl i fas i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan och vi håller kvar vid vårt huvudmål – kliniska prov under 2017.”

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.