2016-11-08

Real Heart: Emissionen övertecknad

Scandinavian Real Hearts företrädesemission avslutades torsdagen den 2 juni 2016. Teckningsgraden i emissionen var totalt 107,5 procent, varav 80 procent med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan.

Det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ) har inneburit att företrädesemissionen har blivit övertecknad.

I nyemissionen emitterades totalt 1 239 578 aktier till teckningskursen 11,39 kronor, motsvarande ett kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader. Av dessa aktier har 991 831 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 80 procent av nyemissionen. 340 699 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 27,5 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka 1 332 530 aktier tecknats i nyemissionen vilket motsvarar cirka 107,5 procent av emissionsbeloppet. Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 1,2 mkr.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de villkor som angetts i det emissionsmemorandum som publicerades den 19/5 . Beslut om tilldelning fattades av styrelsen den 9 juni 2016 och avräkningsnotor , med likviddag den 15 juni 2016, kommer att sändas ut snarast.

Antalet aktier i Scandinavian Real Heart AB ökar från 9 916 625 till 11 156 203 och aktiekapitalet har ökas med cirka 123 958 kronor till 1 115 620 kronor.

– Vi är mycket nöjda med utfallet och det stora intresset för att teckna aktier i Scandinavian Real Heart. Med det nya kapitaltillskottet har vi möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

En av investerarna i Scandinavian Real Heart AB är Bo Ekenstierna från Lidingö. Han är i 50-årsåldern, tvåbarnspappa, och har sedan länge haft en blodsjukdom som gjort honom gradvis sämre. I höstas genomgick han en stamcellstransplantation, vilken gett honom ett bättre och förmodligen längre liv.

– Av egen erfarenhet vet jag att transplantationer kan ge en människa hopp och bättre livskvalitet. Och eftersom organbristen är stor är det en ju en stor möjlighet att det i framtiden kan komma att finnas andra alternativ.

Bo Ekenstierna har också en pacemaker inopererad. När han fick höra talas om Scandinavian Real Heart tvekade han därför inte att gå in med kapital.

För mer information, kontakta:

Christina Hugosson, vd
Tel: 070-191 30 87
christina.hugosson@realheart.se
www.realheart.se

 

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.