2016-05-26

Real Heart: En investering med hjärtat

Västeråsprofilen och affärsmannen Lars Forslund satsar en miljon kronor i utvecklingsbolaget Scandinavian Real Heart AB. Syftet bakom investeringen är att han dels vill bidra till att rädda liv, dels anser att bolagets idé har en lysande framtid. Aktierna tecknar Lars Forslund både privat och via sitt bolag LF Invest AB.

Scandinavian Real Heart AB är ett Västeråsbaserat utvecklingsbolag vars mål är att skapa ett artificiellt hjärta som efterliknar det mänskliga. Tanken är att det ska användas i brist på donationshjärtan. Just nu pågår en nyemission där kapitaltillskottet ska ta Scandinavian Real Heart ett steg närmare visionen – att kunna operera in den mekaniska hjärtpumpen i en svårt hjärtsjuk patient inom några år.

Investeringen har en alldeles särskild betydelse för Lars Forslund. Västeråsaren har länge har känt ett starkt engagemang för personer som drabbas av svår hjärtsjukdom och behöver transplanteras:

– En nära vän till mig var så kallad blue baby, och fick ett nytt hjärta i vuxen ålder. Han levde med det transplanterade organet i 25 år och blev en av dem i Sverige som har levt längs med ett donationshjärta. Jag förstod då vad en lyckad transplantation kan betyda för en enskild människa, berättar Lars Forslund.

Förutom det känslobetonade engagemanget för hjärtsjuka är Scandinavian Real Heart ett bolag som affärsmannen har en stark tro på. Om han inte befunnit sig utomlands hösten 2014 vid förra emissionen hade han redan haft ett stort ekonomiskt intresse i Real Heart. Därför var Lars Forslund snabb med att teckna sig i den nu pågående nyemissionen genom att använda sig av teckningsrätter som han vederlagsfritt erhållit från Azad Najar.

– Det är roligt att få stöd från det lokala affärslivet. Och det känns extra bra när det är någon som investerar med hjärtat, som på nära håll insett vikten av att skapa alternativ när de naturliga organen inte räcker till, säger Christina Hugosson, VD för Scandinavian Real Heart AB.

Historien bakom bolaget startade 1999 då Västeråsläkaren Azad Najar började skissa på en idé att utveckla ett konstgjort hjärta. 2007 grundade han bolaget tillsammans med Said Zahrai på KTH och Gunnar Nihlén, då VD för ALMI Västmanland. Hösten 2015 kunde de äntligen se sin ursprungliga idé om ett hjärta som efterliknade det mänskliga var på väg att förverkligas. Tester visade då att den mekaniska hjärtpumpen hade samma syresättning och puls som hos en frisk människa. Om allt går enligt plan kommer ett Real Heart-hjärta för första gången slå i en människa sent 2017 eller tidigt 2018.

För mer information, kontakta:

Christina Hugosson, vd
070-191 30 87
Christina.hugosson@realheart.se
www.realheart.se

Läs nyheten som pdf här >>

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.