2016-11-08

Real Heart: Genomförda djurprov hjärtpump modell nr 8

Scandinavian Real Heart AB genomförde under september kliniska djurprov med hjärtpump modell 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Provet visade också att det finns behov av att förbättra den rent kirurgiska tekniken vid insättning av pumpen. Ytterligare mer detaljerad information om provets utfall finns på bolagets hemsida, https://realheart.se/rapport-modell-8/

Styrelsen

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-846 51 00
E-post: goran.hellers@scandinaviancare.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

  

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.