2016-11-08

Real Heart: Information om VDs aktieförsäljning

Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, har
under föregående vecka sålt 17 720 aktier i bolaget. Gunnar avser att, om kursen är acceptabel, under
kvartal 2/2015 sälja totalt 1 % av bolagets aktier, inkluderat det som såldes i förra veckan.
Gunnar Nihlén har genom sitt bolag före försäljning 13.07 % och har efter den eventuella framtida
försäljningen 12.07% kvar. Det finns inga planer på att sälja ytterligare aktier utöver de ovan nämnda.
Gunnar har under 14 år arbetat med utvecklingen av en artificiell hjärtpump och under dessa år lagt ner
stora kostnader/investeringar.

Bolaget är nu i ett intensivt utvecklingsskede. Gunnar tillträdde som vd och fick därmed ökat engagemang i
bolaget jan 2015.

”Försäljningen möjliggör att jag kan öka mitt fokus och min arbetstid på utvecklingen av hjärtpumpen samt
avsluta övriga externa uppdrag för mitt företag”, säger Gunnar Nihlén.

Gunnar vill heller inte som vd och utvecklare öka kostnaderna för Real Heart genom att ta ut lön.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se