2016-11-08

Real Heart: Ny VD i Real Heart

Bolaget går in i en ny fas och har av den anledningen beslutat utse Christina Hugosson till ny VD. Christina har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Christina kommer med sin bakgrund att bl. a. kunna lämna viktiga bidrag till kliniska prövningar och ta produkten mot CE-märkning och marknadslansering.

Tidigare VD Gunnar Nihlén har starkt bidragit till utveckling av hjärtpumpens tekniska utformning. Vi är inom styrelsen mycket tacksamma för det viktiga bidrag Gunnar lämnat till projektet. Gunnar kvarstår som styrelseledamot i bolaget.

 

Styrelsen

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-746 51 00
E-post: goran.hellers@scandinaviancare.se
Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se