2015-03-16

Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

2015-03-16  Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

I december 2014 kunde Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) meddela att bolaget beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8). Testerna är nu genomförda med positiva resultat.

Real Heart har sedan 14 år tillbaka utvecklat och testat hjärtpumpsmodeller i ambition att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Under hösten 2014 konstruerades modell nummer 8 av hjärtpumpen, vilken är en vidareutveckling av föregående modell (modell nummer 7 som testats i hjärtsimulator och i djurförsök med avsikten att se hur pumpmodellen fungerar i en djurkropp med dess blodomlopp). Modell nummer 8 testades under december 2014 och januari 2015 i mekaniska prov i simulator. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till modell nummer 7.

För ytterligare information se bifogad bilaga.

En presskonferens kommer att ske den 23e mars i Stockholm med spec inbjudna media.

VD Gunnar Nihlén kommenterar – ”Vi har genomfört en serie av 14 olika tester i simulator, varav ett var ett längre test. Pumpmodell nummer 8 har klarat samtliga tester. Resultaten av simulatortesterna med pumpmodell 8 är så positiva att vi nu går vidare och tar fram pumpmodellen i ett mer vävnadsvänligt material, med bättre prestanda och hållfasthet samt med bättre drivsystem.”

 

Pressmeddelande pdf                                  Bilaga till pressmeddelande

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD

Telefon: 070-597 88 88

E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Tel: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

  

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.