2015-08-25

Real Heart: Tidigareläggning av halvårsrapport

Styrelsen i Scandinavian Real Heart har beslutat att tidigarelägga publicering av halvårsrapport för 2015. Tidigare kommunicerat publiceringsdatum var den 28 augusti 2015. Nytt datum för halvårsrapporten är den 25 augusti 2015.

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se