2016-11-08

Scandinavian Real Heart förstärker organisationen

Scandinavian Real Heart rekryterar Fredrik Pahlm som ny projektledare. Han ska ansvara för att driva och koordinera teknikutvecklingen av bolagets innovativa hjärtpump. Fredrik har lång erfarenhet av att leda utvecklingen av avancerad robotteknik samt en bred bakgrund inom mjukvaruutveckling. Han började sin karriärbana som Trainee på ABB och har efter det drivit utvecklingsprojekt och arbetat i gränslandet mellan teknik och att leda personal mot gemensamma mål. Hans kompetens kommer väl till pass i bolagets nuvarande skede i utvecklingen mot de prekliniska långa försöken.Fredrik kommer närmast från ABB Robotics, där han varit Area Sales Manager till säljkontoren i Tyskland, Schweiz och Österrike.

”  Vi är mycket nöjda med att Fredrik böjar hos oss. Hans kompetens och erfarenhet kommer att bidra mycket positivt med koordinering och planering inför våra försök, säger Christina Hugosson, vd för bolaget. Vi har gjort en rad innovativa förbättringar på hjärtpumpen så att den lättare går att operera in. Elektroniken har miniatyriserats och nästa generations pulsstyrningsmjukvara är under utveckling inför proven.”

Fredrik Pahlm börjar den 28 november 2016.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87
Christina.hugosson@realheart.se   www.realheart.se

Ladda ner nyheten som pdf här >>

 

Om Scandinavian Real Heart ABEndast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.