2017-02-21

Scandinavian Real Heart presenterar sitt hjärtpumpsystem

Scandinavian Real Heart presenterar nu sitt hjärtpumpsystem som består av hjärtpump modell 11, styrbox, batteribälte samt Sternalprotesen. Bolaget har alltså kommit några steg ytterligare på vägen mot att kunna erbjuda mekaniska hjärtan till personer med svår hjärtsvikt.

Efter 17 års forskning har bolaget nu utvecklat ett fullständigt system för implantation av mekaniska hjärtan. Den senaste hjärtpumpen, modell 11, är en utveckling av de tidigare. Den är mindre, tystare och är lätt att operera in. Som första hjärtpump i världen har den en inbyggd drivkomponent som är utbytbar, vilket ger pumpen längre hållbarhet.

Modellen drivs med egen elektronik och mjukvara som sitter i styrboxen, vilken är monterad på batteribältet utanför kroppen. Systemet har designats med enkelhet, säkerhet och användbarhet i fokus.

Bolaget har också tagit fram den första prototypen av batteribältet. Utvecklingen framöver kommer att fokusera på individanpassning och användarvänlighet

I samband med utvecklingen av hjärtpumpen så har bolaget även uppmärksammat vissa problem som ofta uppkommer i samband med thoraxoperationer. Postoperativ smärta och lunginflammationer är några av de problem som är vanliga efter all thoraxkirurgi, inte bara efter implantation av en hjärtpump.

Bolaget har nu tagit fram ett nytt koncept, Sternalprotesen, som är en ny tillämpning av samma teknik som i till exempel höftproteser och knäproteser. Primärt utvecklades Sternalprotesen som en del av hjärtpumpsystemet för att göra det enkelt att öppna upp och byta ut hjärtpumpens drivsystem vid behov. Den kan dessutom bidra till att fixera bröstbenet på ett enkelt och stabilt sätt och därmed minska de vanliga ovannämnda postoperativa komplikationerna. Konceptet är helt nytt och patentansökan är inlämnad.

Vi kommer nu att fortsätta verifieringen av hjärtpumpsystemet och även starta verifieringen av Sternalprotesen; först på djur och senare, om djurförsöken är framgångsrika, på människa.

Bolaget har valt att presentera hjärtpumpsystemet i detalj via fyra stycken filmer som ligger upplagda på hemsidan, istället för, som tidigare kommunicerats via en pressträff.

För mer information se www.realheart.se

Läs nyheten som pdf här>>

 

 

Eller kontakta:

Azad Najar, vd
Tel: 073-667 34 63
e-post: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart utvecklar ett hjärtpumpssystem som består av en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.