Marknad

Varje år genomförs endast omkring 5 000 hjärttransplantationer i hela världen men behovet för de patienter som är i sådant kritiskt tillstånd att de placeras i donationslistan, beräknas uppgå till omkring 50 000 per år.

Organbristen gör att många människor avlider i väntan på ett donerat hjärta.

Behov av nytt hjärta begränsar sig inte bara till de patienter som kvalificerar sig för donationslistan. Enbart i USA och Europa beräknas varje år minst 1,2 miljoner avlida pga. avancerad hjärtsvikt varav hälften dör i akut hjärtattack.

För USA och Europa bedömer styrelsen att omkring 200 000 patienter årligen är i behov av en hjärtpump – det globala behovet är större.

De hjärtpumpar som idag finns på marknaden kostar mellan 75 000 och 125 000 USD men medför risk för blodproppar eftersom de inte helt efterliknar det naturliga hjärtats egenskaper. Pumparna, som till exempel CardioWest’s, begränsar även patientens rörlighet då de oftast blir anslutna med slangar till ett drivsystem.

Hjärtpumpar på marknaden

Det finns idag två godkända amerikanska hjärtpumpar på marknaden som ersätter hjärtat i väntan på transplantation

SynCardia/CardioWest (1997) och AbioCor (2002). SynCardia/CardioWest är den hjärtpump som har implanterats flest gånger med mer än 1 250 implantat. Ett tredje franskt TAH, Carmat, är under utvärdering och initiala kliniska studier pågår, fyra patienter har implanterats. SynCardia/CardioWest´s TAH-hjärta kostar omkring 125 000 USD14 medan ett Abiocor TAH-hjärta kostar 75 000–100 000 USD15. Ett TAH-hjärta från Carmat kommer att kosta 190 000–240 000 USD16. Utöver detta tillkommer sedan kostnader för transplantationen och sjukhusvistelsen. En hjärttransplantation gjord i USA kostade år 2012 i snitt 676 328 USD.

Under senare år har ett antal bolag utvecklat en enklare form av hjärtpump – sk hjärtassist. Assisten opereras in bredvid det temporärt den sjuka delen av hjärtat och hjälper därmed till att förbättra cirkulationen.En hjärtassist är en mindre pump som inte helt ersätter hjärtat och skall inte förväxlas med ett TAH som Bolaget utvecklar. En hjärtassist kan ibland tas bort efter viss tid då det naturliga hjärtat återhämtat sig, t ex efter en infektion.