Ledning

Azad Najar – VD och grundare

Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.


Ina Laura Perkins – Forskningschef

Ina Laura har under hela sin yrkeskarriär arbetat med medicinska innovationer som har med blodet att göra. Innan hon började hos Scandinavian Real Heart arbetade hon som forskningschef hos Calon Cardio-Technology med utvecklingen av en ny vänsterkammarassist. Hon började sin karriärbana inom stamcellstransplantationsforskning och vann Prince of Wales Innovation Scholarship för forskning som doktorand vid Swansea University Medical School.


 

Andreas Hultdin – Ekonomichef

Andreas Hultdin har omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom multinationella koncerner. Han har innehaft befattningar som CFO, Business Controller och koncernredovisningschef i företag såsom ABB, GETRAG och m4 gruppen. Som konsult och VD för Management Consulting-företaget Nogap har Andreas arbetat med ett flertal större koncerner, bland annat Sandvik och Electrolux. Andreas Hultdin började på Realheart 2019.


Susanne Hedman – HR-chef

Erfarenhet: Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011. Som vd under perioden 2011-2014 och  CFO mellan 2014-2019. Susanne var även VD för EA Gruppen AB under perioden 1983-2020 och har en lång erfarenhet av affärsutveckling genom bland annat styrelseuppdrag i ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Aroseken AB och Swedbank.