Mer om produkten

Ett mänskligt hjärta består i princip av två sidopumpar: en höger sidopump och en vänster sidopump. Hjärtat pumpar blod genom båda sidopumparna samtidigt och blodet fylls därmed på i förmaket. Detta skapar ett pulserande flöde vilket är vad Realheart TAH efterliknar. Problemet med befintliga lösningar, vilka ger ett kontinuerligt flöde istället för ett pulserande, är de frekventa biverkningar som drabbar patienterna. De främmande materialen i kroppen skapar rubbade flödesmönster vilket kan ge upphov till blodproppar i och kring pumpen. Realheart utför datorsimuleringsstudier i samarbete med University of Bath och tester i hybridsimulatorer i samarbete med Katholieke Universiteit Leuven för att undersöka blodets flödesmönster och kan tack vare dessa tester uppdatera designen för att minimera riskerna. Vidare kan infektioner uppstå där sladdar passerar huden till den batteriväska som bärs utanpå kroppen. Realheart planerar att använda sladdar för den första produkten som släpps, men kommer att utvärdera möjligheterna kring sladdlösa versioner för framtida produkter. Blödningar är ett multifaktoriellt problem där dels hög mekanisk påfrestning – sk skjuvspänning – och dels brist på pulsatilitet har uppmärksammats som riskfaktorer, två karaktärsdrag hos dagens befintliga kontinuerliga flödespumpar. Hög skjuvspänning kan leda till blodskada vilket i sin tur kan bidra till biverkningar. Realheart har utvärderat detta ihop med University of Bath, och generellt sett har en design med pulserande flöde lägre skjuvspänning.

Realheart bedömer att jämfört med alla andra teknologier på marknaden och de under utveckling har Realheart TAH störst chans att minska biverkningar tack vare det naturliga blodflödet som den patenterade designen medger. Ingen annan teknologi som Realheart känner till kan uppnå ett synkroniserat pumpande på höger och vänster sida i kombination med ett konstant inflöde till förmaken, eftersom ingen annan hjärtpump har förmak. Eventuell biverkningsrisk med naturligt blodflöde kan mätas först i kliniska prövningar på patienter. Dock påverkas kroppens övriga organ inklusive njurar och lever negativt av det onaturliga kontinuerliga blodflöde som genereras av dagens hjärtpumpar.

Realheart TAH kommer vara ett ljudlöst system med en kabel från hjärtat inuti kroppen till kontrollenheten utanpå kroppen. Kontrollenheten och batterierna uppskattas väga 1-1,5 kg.