Nyheter

2017-02-23

Real Heart: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 149 340 (148 054) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3 943 018 (-1 530 513) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (- 0,15) SEK. Soliditeten** uppgick till 80,8…

2017-02-21

Scandinavian Real Heart presenterar sitt hjärtpumpsystem

Scandinavian Real Heart presenterar nu sitt hjärtpumpsystem som består av hjärtpump modell 11, styrbox, batteribälte samt Sternalprotesen. Bolaget har alltså kommit några steg ytterligare på vägen mot att kunna erbjuda mekaniska hjärtan till personer med svår hjärtsvikt. Efter 17 års forskning har bolaget nu utvecklat ett fullständigt system för implantation av mekaniska hjärtan. Den senaste…

2017-02-08

Korrekt information om kliniska prov av Real Hearts hjärtpump

Då tyvärr en felaktig information om tidplan vad gäller kliniska prov på människa förekommer i media så förtydligar vi härmed den korrekta tidplanen. Vi planerar, som vi tidigare kommunicerat, att under våren 2017 genomföra ytterligare korta prover på senaste hjärtpumpen modell 11 innan vi går vidare till långa djurtester. Långa djurtester planeras med start tidigast…

2016-12-27

Statsminister Stefan Löfven på besök i Västerås

Under november fick vi möjlighet att visa vår hjärtpump för statsminister Stefan Löfven, som var på besök i Västerås för att träffa innovatörer.  

2016-12-27

Utvecklingsprojektet kommer in i en ny fas

Efter ett intensivt arbete under året kommer nu utvecklingsprojektet av Scandinavian Real Hearts hjärtpump in i en ny fas. Projektet består i princip av tre delar: mekanik, elektronik/mjukvara och energiförsörjning, där allt beräknas vara på plats slutet av januari och i mitten av februari kommer hjärtpumpen modell 11 att presenteras för press och allmänhet. Elektroniken…

2016-11-29

Real Heart: Delårsrapport 20160101-20160930

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 132 676 (45 229) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 047 347 (-917 494) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,27 (-0,09) SEK. Soliditeten** uppgick till 79 (87) %. Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 66 659 (4 918) SEK. Resultatet…

2016-11-14

Real Heart: Christina Hugosson avgår som VD

Real Hearts VD Christina Hugosson har från den 14 november avgått från sitt uppdrag och kommer att övergå till annan verksamhet. Christina Hugosson kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen. Utvecklingsarbetet med hjärtpumpen löper på enligt den tidigare fastlagda utvecklingsplanen. En stor del av verksamheten i den befintliga utvecklingsfasen och kommande period handlar om medicinsk…

2016-11-08

Real Heart: Planerade simulatortester     

Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) har beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortesterna genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och är beräknade att pågå omkring fyra veckor med start i december. Real Heart…

2016-11-08

Gunnar Nihlén som ny VD

Scandinavian Real Heart (”Real Heart ”) har beslutat att tillsätta Gunnar Nihlén som ny VD i bolaget med tillträde idag, den 12 februari 2015. Efter arbetet med kapitalanskaffning och noteringen på AktieTorget går Scandinavian Real Heart nu in i en ny utvecklingsfas. Den 12 februari 2015 tillträder Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart….

2016-11-08

Real Heart: Bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 till 2014-12-31) • Nettoomsättningen uppgick till 226 000 (443) SEK • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 690 000 (-257 000) SEK. • Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,05) SEK. • Soliditeten** uppgick…

2016-11-08

Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

2015-03-16  Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat I december 2014 kunde Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) meddela att bolaget beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8). Testerna är nu genomförda med positiva resultat. Real Heart har sedan 14 år tillbaka utvecklat och testat hjärtpumpsmodeller i ambition att utveckla en hjärtpump som…

2016-10-16

Scandinavian Real Heart förstärker organisationen

Scandinavian Real Heart rekryterar Fredrik Pahlm som ny projektledare. Han ska ansvara för att driva och koordinera teknikutvecklingen av bolagets innovativa hjärtpump. Fredrik har lång erfarenhet av att leda utvecklingen av avancerad robotteknik samt en bred bakgrund inom mjukvaruutveckling. Han började sin karriärbana som Trainee på ABB och har efter det drivit utvecklingsprojekt och arbetat…

2016-09-27

Utvecklingen i Real Heart de senaste månaderna

Produktutveckling Det är nu några månader sedan vi genomförde vår senaste nyemission och därmed fick medel att göra en uppgradering av projektet. På basen av de djurprov som genomfördes under våren har vi nu gjort en ny design av pumpen. Vi har nu en pumpversion som är ännu mindre än tidigare version ”hjärtpump modell nr…

2016-08-25

Real Heart: Halvårsrapport 20160101-20160630

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 66 017 (113 134) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 257 735 (-693 879) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,06) SEK. Soliditeten** uppgick till 82 (93,6) %.  …

2016-07-13

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

Registrering av vårens företrädesemission är nu klar hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA2 är fredag den 15 juli. Utsökningsdag för omvandling av BTA 2 är 19 juli 2016 och aktier beräknas erhållas på vpkonton 21 juli 2016. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1.115.620,3 SEK fördelat på 11.156.203 aktier. Nyemissonen gav Scandinavian Real Heart…

2016-06-10

Real Heart: Emissionen övertecknad

Scandinavian Real Hearts företrädesemission avslutades torsdagen den 2 juni 2016. Teckningsgraden i emissionen var totalt 107,5 procent, varav 80 procent med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan. Det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ) har inneburit att företrädesemissionen har blivit övertecknad. I nyemissionen emitterades totalt 1 239 578 aktier…

2016-05-26

Real Heart: En investering med hjärtat

Västeråsprofilen och affärsmannen Lars Forslund satsar en miljon kronor i utvecklingsbolaget Scandinavian Real Heart AB. Syftet bakom investeringen är att han dels vill bidra till att rädda liv, dels anser att bolagets idé har en lysande framtid. Aktierna tecknar Lars Forslund både privat och via sitt bolag LF Invest AB. Scandinavian Real Heart AB är…

2016-05-19

Real Heart: Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Hearts företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Scandinavian Real Heart cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK,…

2016-05-11

Real Heart: Delårsrapport 2016-01-01-2016-03-31

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 62 688 (80 447) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -807 706 (-451 500) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,04) SEK. Soliditeten** uppgick till 79 (95) %. *…

2016-05-11

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2016, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen….