Nyheter

2015-04-01

Real Heart-Artikel i Ny Teknik

Tidningen Ny Teknik publicerade den 1 april en artikel om Real Hearts Hjärtpump. Läs artikeln här www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3897521.ece

2015-03-24

Information pressträff den 23 mars 2015

Den 23é mars 2015 bjöds cirka 10 media in till en presskonferens i Stockholm. Presskonferensen syftade till att ge information om de nya steg vi tagit med utvecklingen av modell nr 8. Ingen av de stora riksmedia kom, men glädjande nog kom Ny Teknik som visade stort intresse. Bolaget presenterade resultaten och slutsatserna av de…

2015-03-16

Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

2015-03-16  Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat I december 2014 kunde Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) meddela att bolaget beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8). Testerna är nu genomförda med positiva resultat. Real Heart har sedan 14 år tillbaka utvecklat och testat hjärtpumpsmodeller i ambition att utveckla en hjärtpump som…

2015-02-18

Real Heart: Bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 till 2014-12-31) • Nettoomsättningen uppgick till 226 000 (443) SEK • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 690 000 (-257 000) SEK. • Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,05) SEK. • Soliditeten** uppgick…

2015-02-16

Real Heart: Kommande pressinformation

Scandinavian Real Heart kommer i mitten av mars 2015 att offentliggöra information och resultat av de tester som genomförts de senaste månaderna. Bolaget kommer några dagar efter att informationen offentliggjorts att hålla en uppföljande presskonferens i Stockholm. Tid och plats meddelas senare. Aktiespararna har gjort en intervju med VD Gunnar Nihlén. Intervjun kan ses på:…

2015-02-12

Gunnar Nihlén som ny VD

Scandinavian Real Heart (”Real Heart ”) har beslutat att tillsätta Gunnar Nihlén som ny VD i bolaget med tillträde idag, den 12 februari 2015. Efter arbetet med kapitalanskaffning och noteringen på AktieTorget går Scandinavian Real Heart nu in i en ny utvecklingsfas. Den 12 februari 2015 tillträder Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart….

2014-12-18

Real Heart: Planerade simulatortester     

Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) har beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortesterna genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och är beräknade att pågå omkring fyra veckor med start i december. Real Heart…

2014-10-31

Real Heart: Listningsemissionen genomförd

Den 28 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till drygt 8,8 MSEK inklusive teckningsåtagare, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 88 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 1 920 625 aktier. Real Heart tillförs därmed drygt 8,8 MSEK (före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK) tillsammans med…

2014-10-14

Real Heart: Nyemission inför notering på AktieTorget

Idag, den 14 oktober 2014, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 28 oktober 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Real Heart har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK. I samband med nyemissionen kommer Real Heart att…

2014-10-08

Inbjudan träffar

Välkommen till informationsträffar om Scandinavian Real Heart AB´s notering på AktieTorget. För anmälan till eller ytterligare information om nedanstående informationsträffar, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission anmalan@sedermera.se Telefon: 0431-47 17 00 Uppsala – torsdagen den 9 oktober 2014 kl. 18.00 – Investerarträff på Salagatan 18A (gamla polishuset). Malmö – tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 17.30 –…

2014-10-01

Notering på AktieTorget

Scandinavian Real Heart planerar att listas på AktieTorget. Teckningstiden pågår mellan den 14 och 28 oktober.

2014-09-15

Ett hjärta för framtiden

Det råder inga tvivel om att det finns ett betydande behov av alternativ för hjärtsjuka. Efter 14 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart passerat de svåraste utvecklingsstegen. Svensk forskning och ingenjörskonst har nu framställt ett konstgjort hjärta som följer det biologiska hjärtats princip med fyra kammare och med samma flöde, tryck och styrning.