Archives

Realheart Releases Annual Report for 2023

Today Realheart publishes the annual report for 2023.
 The annual report, including the auditor's report can be found at www.realheart.se and as attachment to this press release.
 
An English version/translation of the annual report will be released later.

Realheart publicerar årsredovisning för 2023

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2023.
Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse återfinns på www.realheart.se samt som bilaga i detta pressmeddelande. 

Senare kommer även en engelsk version/översättning av årsredovisningen att publiceras.

Realheart Releases the Annual Report for 2022

Press Release, 24 May 2023

Today, Realheart publishes the annual report for 2022. In addition to the regular Swedish version, a designed version is also released containing reports, collaborations and milestones during the year.

The annual report including the auditor's report and the designed English version can be found at www.realheart.se and as attachments in this press release. 

Realheart släpper årsredovisningen för 2022

Pressmeddelande, 2023-05-24

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2022. Förutom den regelmässiga svenska versionen, släpps även en layoutad version innehållande reportage, samarbeten och milstolpar under året.

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse och den layoutade engelska versionen återfinns på www.realheart.se samt som bilagor i detta pressmeddelande. 

Realheart Releases the Annual Report for 2021 in English

Press release, 13 May 2022

Today, Realheart publishes the annual report for 2021 including a report on the Company's surgeon Dilek Gürsoy and points of reference for the development plan until launch. Ina Laura Perkins writes in the CEO's statement "we took a big step forward when we left the prototype behind us to completely focus on the clinical version of our total artificial heart".

The entire annual report is available on the company's website www.realheart.se and as an appendix to this press release.

Realheart släpper årsredovisningen för 2021 på engelska

Pressmeddelande 2022-05-13

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2021 med bland annat reportage om Bolagets kirurg Dilek Gürsoy samt hållpunkter för utvecklingsplanen fram till lansering. Ina Laura Perkins skriver i vd-ordet "vi tog ett stort steg framåt när vi lämnade prototypen bakom oss för att helt fokusera på den kliniska versionen av vårt totala artificiella hjärta".

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.realheart.se samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Realheart släpper årsredovisningen för 2021

Pressmeddelande 2022-05-01

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2021. En layoutad version med reportage, samarbeten och milstolpar under året släpps i samband med kallelsen till årsstämman som beräknas gå ut den 11 maj 2022.

Hela årsredovisningen samt revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.realheart.se och som bilaga i detta pressmeddelande.

Realheart releases the annual report for 2021

Press release 1 May, 2022

Today, Realheart publishes the mandatory annual financial report for 2021. A layout version (in English) with reports, collaborations and milestones during the year will be released in connection with the invitation to the Annual General Meeting that is scheduled for May 11, 2022.

The entire annual report and the auditor's report are available on the company's website, www.realheart.se and as an appendix to this press release (in Swedish).

Realheart släpper årsredovisningen för 2020

 

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2020 med bland annat ett reportage om bolagets historia och Realhearts grundare Azad Najar samt detaljer om utvecklingsplanen fram till lansering. Ina Laura Perkins skriver i vd-ordet: ”I början av 2020 när vi etablerade utvecklingsplanen för året såg vi framför oss en tid som skulle förflytta Realheart rejält. Sedan kom pandemin. Men trots det lyckades vi uppnå de flesta av våra tidigare kommunicerade mål och milstolpar.”

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.realheart.se och som bilaga i denna pressrelease.

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2019

Enligt Spotlight Stock Markets regelverk ska Bolagets årsredovisningar offentliggöras genom ett pressmeddelande vid tidpunkten för när denna läggs upp på bolagets hemsida. Vid en granskning har det framkommit att Bolaget kommunicerat offentliggörande i kallelsen till årsstämman, ej genom ett separat meddelande varvid detta nu justeras retroaktivt.    

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2017

Enligt Spotlight Stock Markets regelverk ska Bolagets årsredovisningar offentliggöras genom ett pressmeddelande vid tidpunkten för när denna läggs upp på bolagets hemsida. Vid en granskning har det framkommit att Bolaget kommunicerat offentliggörande i kallelsen till årsstämman, ej genom ett separat meddelande varvid detta nu justeras retroaktivt.

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2018

Enligt Spotlight Stock Markets regelverk ska Bolagets årsredovisningar offentliggöras genom ett pressmeddelande vid tidpunkten för när denna läggs upp på bolagets hemsida. Vid en granskning har det framkommit att Bolaget kommunicerat offentliggörande i kallelsen till årsstämman, ej genom ett separat meddelande varvid detta nu justeras retroaktivt.    

Årsredovisning 20160101-20161231

Se  årsredovisning som bifogad fil.