Styrelse

Göran Hellers – Styrelseordförande

Född: 1944

Utb: Medicine doktor och docent i kirurgi

Innehav: 119 173

Invald: 2013

Styrelseuppdrag:
Scandinavian Care AB, Scandinavian Care Consulting AB, Scandinavian Care Holding AB, Scandinavian Care Investment AB, Hellers Medical AB, Laprotech AB, Scandinavian Chemotech AB, MDM Medical Development Mind AB

Erfarenhet: 
Klinikchef för kirurgklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge respektive Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Styrelseledamot för World Society of Gastroenterology. Sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening ledamot i Spris Medicinska Råd. Ledamot i Kommundata/Dialog/Celsius Informationssystem Rådgivare åt Världsbanken för att genomdriva sjukvårdsreformer i Estland, Lettland, Litauen och Georgien.


Azad Najar – Styrelseledamot/VD

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 600 564

Invald: 2008

Styrelseuppdrag:
Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: 
Azad Najar är en av grundarna av Scandinavian Real Heart och huvudinnovatören bakom produkten. Najar är överläkare/urolog på urologiska avdelningen på Västerås Sjukhus.


Gunnar Nihlén – Styrelseledamot

Född: 1950

Utb: Ing.

Innehav: 1 182 449

Invald: 2008

Styrelseuppdrag:
Smartshake AB och Frontus AB.

Erfarenhet:
Gunnar Nihlén är medgrundare av Real Heart och har arbetat operativt inom bolaget fram till och med 2015. Han har en lång och bred erfarenhet inom näringslivet bland annat som VD för ABB Industrigymnasium, och VD för ALMI Västmanland. Han har också innehaft olika chefspositioner inom ABB och varit styrelseledamot och ordförande i ett 15-tal privata bolag.


Susanne Hedman- Styrelseledamot

Född: 1961

Utb: Ingenjör

Innehav: 126 608

Invald: 2017

Styrelseuppdrag:
Aroseken AB, EA Gruppen AB, SUMIKO AB

Erfarenhet:
Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011 och var VD i bolaget under perioden 2011-2014. Hon driver sedan 1983 familjeföretaget EA Gruppen där hon är VD och har en lång erfarenhet av näringslivet i Västerås genom olika styrelseuppdrag. Bland uppdragen kan nämnas ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Laprotech AB och Swedbank.


Lars-Peter Harbing-Styrelseledamot

Född: 1958

Utb: Elkraftingenjör och marknadsekonom

Innehav: 25 000

Invald: 2016

Styrelseuppdrag:
Styrelseodförande i Chemotech AB. Styrelseledamot i Carponovum AB, Carmona AB, Halmstads Golfklubb AB och Consector AB

Erfarenhet:
Lars -Peter har 25 års internationell erfarenhet i ledande befattningar inom Getinge AB och Johnson&Johnson.