Styrelse

Göran Hellers – Styrelseordförande

Född: 1944

Utb: Medicine doktor och docent i kirurgi

Innehav: 119 173

Invald: 2013

Styrelseuppdrag:
Scandinavian Care AB, Scandinavian Care Consulting AB, Scandinavian Care Holding AB, Scandinavian Care Investment AB, Hellers Medical AB, Laprotech AB, Scandinavian Chemotech AB, MDM Medical Development Mind AB

Erfarenhet: 
Klinikchef för kirurgklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge respektive Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Styrelseledamot för World Society of Gastroenterology. Sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening ledamot i Spris Medicinska Råd. Ledamot i Kommundata/Dialog/Celsius Informationssystem Rådgivare åt Världsbanken för att genomdriva sjukvårdsreformer i Estland, Lettland, Litauen och Georgien.


Azad Najar – Styrelseledamot/VD

Född: 1968

Utb: Läkare

Innehav: 3 600 564

Invald: 2008

Styrelseuppdrag:
Laprotech AB och Najar Medical and Invention AB

Erfarenhet: 
Azad Najar är en av grundarna av Scandinavian Real Heart och huvudinnovatören bakom produkten. Najar är överläkare/urolog på urologiska avdelningen på Västerås Sjukhus.


Gunnar Nihlén – Styrelseledamot

Född: 1950

Utb: Ing.

Innehav: 1 182 449

Invald: 2008

Styrelseuppdrag:
Kundskap G Nihlen,SmartShake AB, Frontus Aktiebolag,Herobility AB,Hydrotea AB,SmartGroup AB,Idéla Kunskapscentrum AB

Erfarenhet:
Gunnar Nihlén är medgrundare av Real Heart och har arbetat operativt inom bolaget fram till och med 2015. Han har en lång och bred erfarenhet inom näringslivet bland annat som VD för ABB Industrigymnasium, och VD för ALMI Västmanland. Han har också innehaft olika chefspositioner inom ABB och varit styrelseledamot och ordförande i ett 15-tal privata bolag.


Susanne Hedman- Styrelseledamot/ekonomichef

Född: 1961

Utb: Ingenjör och ekonom

Innehav: 126 608

Invald: 2017

Styrelseuppdrag:
Elektro Aros Gruppen AB, Aroseken AB, SUMIKO AB, Elektro Aros Gruppen Holding, AB, Sevolve AB, Brf K2

Erfarenhet:
Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011 och var VD i bolaget under perioden 2011-2014. Susanne var VD för EA Gruppen AB under perioden 1983-2017 och har en lång erfarenhet av affärsutveckling genom bland annat styrelseuppdrag i ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Aroseken AB och Swedbank.


Ernst Westman-Styrelseledamot

Född: 1957

Utb: Magisterexamen kemiteknisk ingenjör, forskarutbildning med. molekylär mikrobiologi

Innehav: 25 179 samt genom närstående 5 650

Invald: 2018

Styrelseuppdrag:
HiloProbe, Cavadi AB, Astrego AB, Capotainer AB och Devyser AB

Erfarenhet:
Ernst har en lång internationell erfarenhet av diagnostik- och life science-industri och var medgrundare och koncernchef i Boule Diagnostics fram till 31 mars 2017. Före det har han haft ett antal ledande positioner inom internationellt verksamma Life Science-företag, bland annat Pharmacia, LKB, Biotechnology AB och AB Biodisk.


 

Harold Kaiser-Styrelseledamot

Född:1961

Utb: Stockholms Handelshögskola

Innehav: 59 000

Invald: 2017

Styrelseuppdrag:

Kaisers övriga styrelseuppdrag omfattar bl a  Euroflorist, WallVision och Stravito.

Erfarenhet:

Harold har lång erfarenhet från finansmarknad och företagsutveckling, senast som grundare till riskkapitalbolaget Litorina där han varit verksam sedan 1998