Gamla prospekt

2023

(i)               Prospekt

(ii)               Anmälningssedel med rätt

(iii)              Anmälningssedel utan rätt

(iv)              Årsredovisning 2021 och 2022

(v)               Pressmeddelanden för offentliggörande av prospekt
               samt beslut

2021

(i)                 Prospekt

(ii)               Anmälningssedel utan företräde
                    Teckning utan företräde med bank-id

(iii)               Årsredovisning 2019 och 2020

(iv)               Delårsrapport för Q1 2020 och 2021

2020

(i)                 Informationsmemorandum

2018

(i)                  Prospekt