Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden här

2021

2021-10-06

Sista dag för handel med Realheart BTU den 8 oktober 2021

2021-09-30

Realheart genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

2021-09-27

Realheart rekryterar biomediciningenjör till blodlabbet på KS

2021-09-21

Joseph Bornoffs presentation av datorsimuleringar finns nu tillgänglig

2021-09-13

Tidskriften Artificial Organs publicerar Katharine Frasers studieresultat

2021-09-08

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

2021-09-07

Realhearts vd framträder på ESAO-kongressen 10 september

2021-09-06

Nu fortsätter i Realhearts djurstudier

2021-09-03

Realheart inleder samarbete med mjukvaruexperten Codialist

2021-09-02

Realheart samlar erfarenhet från fem andra hjärtprojekt

2021-08-31

Realheart förbereder listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2021-08-30

Realhearts presentation från Aktieportföljen Live är nu tillgänglig

2021-08-25

Realhearts vd framträder på Aktieportföljen Live idag

2021-08-19

Halvårsrapport 210101-210630

2021-08-17

Realheart pilottestar implantation på virtuella patienter

2021-08-13

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt avseende företrädesemission

2021-08-05

RÄTTELSE: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2021-08-05

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2021-07-05

Dr Fresiellos presentation från ASAIO-konferensen finns nu tillgänglig

2021-07-01

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Scandinavian Real Heart AB (PUBL)

2021-07-01

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Scandinavian Real Heart AB (PUBL)

2021-06-24

Realheart gör sommaruppehåll i djurstudier

2021-06-16

Realheart rekryterar CTO från tyska Reinheart

2021-06-14

Realheart förstärker R&D-teamet med tre ingenjörer

2021-06-10

Se Realhearts presentation från Småbolagsdagarna på Youtube

2021-06-08

Styrelsen för Realheart har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 67,7 MSEK

2021-06-07

Realhearts vd medverkar vid Småbolagsdagarna 9 juni

2021-06-01

Därför behandlas få med artificiella hjärtan – expert förklarar

2021-05-28

Realheart får 500 000 kronor till svensk blodforskning

2021-05-25

Kommuniké från årsstämma

2021-05-25

Realhearts vd i filmad presentation: ”med vår lösning skulle samhällskostnaden gå ner”

2021-05-24

Realheart erhåller godkännande att delta i andra ansökningssteget av Horizon Europe om mjuka medel

2021-05-20

Delårsrapport 2021-01-01-2021-03-31

2021-05-05

Komplettering: Realheart släpper årsredovisningen för 2020

2021-05-04

Realheart släpper årsredovisningen för 2020

2021-05-04

Realheart presenterar internationella forskningsresultat i sommar

2021-04-23

Kallelse till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2021-04-13

Realheart ingår avtal om kritiska komponenter med CryoLife

2021-04-01

Inbjudan till internationell medicinkonferens i Förenade Arabemiraten

2021-03-26

Komplettering om Realhearts långtidsstudier

2021-03-22

Idag startar Realhearts långtidsstudier

2021-03-18

Realhearts utvecklingsplan 2021

2021-03-08

Dr Ina Laura Perkins tar över som vd för Realheart

2021-03-05

Realhearts vd i möten med regeringstoppar i Kurdistan

2021-02-25

Bokslutskommuniké 2020-01-01-2020-12-31

2021-01-27

Realhearts vd i Al Jazeera-intervju: ”Vi ska lösa problemet med bristen på donerade organ”

2020

2020-12-22

Realheart påbörjar nästa fas av djurstudier på distans

2020-12-18

Arabiska mediers rapportering om Realheart når över 100 miljoner tittare

2020-12-07

Realheart får ny Vinnova-finansiering för att öka internationell konkurrenskraft

2020-12-02

Realhearts forskningschef på Stora Aktiedagen: ”Organtransplantationer är inte ett hållbart alternativ”

2020-12-02

Filmad intervju om Realhearts kvartalsrapport

2020-12-01

Realhearts VD inbjuden att tala på EUMS

2020-11-19

Delårsrapport 200101-200930

2020-11-04

Realhearts vd i SVT:s ’’Framtiden runt hörnet’’

2020-10-29

Avancerade sensorer gör Realhearts hjärta intelligentare

2020-10-26

Realheart och Linköpings Universitet tillsammans i blodflödesanalysens frontlinje

2020-10-15

Realheart medverkar i SVT:s nya framtidsserie

2020-10-09

Realheart återupptar djurstudier

2020-10-01

Realheart startar vetenskapsråd

2020-08-26

Realhearts VD i filmad intervju om kvartalsrapport två.

2020-08-20

Halvårsrapport 200101-200630

2020-08-17

Realheart offentliggör utfall i kvittningsemission till garanter

2020-08-04

Kommuniké från extra bolagsstämma

2020-07-27

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2017

2020-07-27

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2018

2020-07-27

Retroaktivt offentliggörande av årsredovisning för 2019

2020-07-13

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2020-07-09

Sista dag för handel med Realheart BTA den 13 juli 2020

2020-06-24

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

2020-06-22

Realheart etablerar blodtestlabb vid Karolinska Universitetssjukhuset

2020-06-22

Företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart fulltecknad

2020-06-12

Realheart förstärker forskningsgrupp med ny doktorand inom datorsimulering

2020-06-11

Realheart skriver ett viktigt avtal med Europas största hjärtpumpstillverkare

2020-06-09

Potential till minskad infektionsrisk med ny drivlina

2020-06-03

Första teckningsdag i Scandinavian Real Hearts företrädesemission

2020-06-02

Scandinavian Real Heart offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

2020-05-25

Realheart genomför en till cirka 82 procent garanterad företrädesemission om cirka 26 MSEK

2020-05-20

Delårsrapport 2020-01-01- 2020-03-31

2020-05-19

Rätt länk till VD presentationen

2020-05-18

Kommuniké från årsstämma

2020-05-06

Realheart förstärker organisationen med erfaren Medtechkonsult

2020-05-06

Realheart inleder Vinnova-finansierat projekt

2020-05-05

Realheart etablerar nya samarbeten

2020-04-20

Realheart under Coronakrisen – uppdatering om bolagets planer.

2020-04-17

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2020-03-18

Ny högteknologisk version av Realhearts artificiella hjärta

2020-03-17

Realheart TAH på Malou efter tio

2020-03-13

Realheart utvecklingsplan 2020

2020-03-10

Realheart på Life Science day 2020: "Ingen produkt på marknaden har lika stora fördelar som Realheart TAH”

2020-03-03

VD Azad Najar kommenterar fjärde kvartalet 2019

2020-02-28

Realheart medverkar på Life Sciencedagen den 4 mars

2020-02-27

Bokslutkommuniké 2019-01-01-2019-12-31

2020-01-21

Realheart släpper filmmaterial från djuroperationerna

2020-01-07

Reslutat från Realhearts senaste försöksserie: Fåret väcktes och kunde äta

2019

2019-12-17

Realheart ställs ut på Tekniska museet

2019-11-29

Realheart på Stora Aktiedagen: ”Marknadspotentialen är 16,2 miljarder dollar”

2019-11-25

Realhearts VD i intervju efter tredje kvartalet 2019

2019-11-21

Delårsrapport 20190701-20190930

2019-11-18

Europeiskt patent för Realheart TAH

2019-11-14

Realheart deltar på Stora Aktiedagen

2019-10-31

Vetenskaplig artikel om hur Realheart minskar behovet av försöksdjur

2019-10-11

Realheart redovisar höstens utvecklingsplan

2019-10-08

Realheart TAH är skonsammare mot blodet enligt jämförande studie

2019-09-30

Real Heart erhåller stipendiebidrag om 500 000 SEK.

2019-09-25

Ny vetenskaplig artikel publicerad

2019-08-27

Azad Najar, vd för Realheart intervjuas efter andra kvartalets delårsrapport

2019-08-22

Halvårsrapport 20190101-20190630

2019-07-12

Realheart summerar vårens djurförsök och testar automatisk styrning

2019-06-04

Realheart förstärker sin patentportfölj

2019-05-29

Realheart använder får som försöksdjur och genomför anpassningsförsök

2019-05-23

Delårsrapport 20190101-20190331

2019-05-06

Realheart i diskussion med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA

2019-04-03

Realheart förklarar framtidens artificiella hjärta i ny film

2019-03-27

Kommuniké från årsstämma

2019-02-27

Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

2019-02-26

Realheart får erkännande i amerikansk medicinsk tidskrift

2019-02-26

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2019-02-18

Realheart släpper forskningsplanen för 2019

2019-02-14

Vetenskaplig artikel: Realhearts implantationsteknik är unik

2019-01-18

Stora förflyttningar för Realheart under 2018

2019-01-17

Sista dag för handel med Realheart BTA den 22 januari 2019

2018

2018-12-20

Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

2018-11-30

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt

2018-11-29

Rättelse av kvartalsrapporter Q1, Q2 och Q3 2018

2018-11-22

Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018

2018-11-21

Scandinavian Real Hearts styrelse har fattat principiellt beslut att genomföra en företrädesemission om cirka 63,5 MSEK för att finansiera nästa steg i bolagets utveckling

2018-11-01

Ny forskningsrapport bekräftar tidigare uppfattning att RealHeart™ har låg riskprofil för blodproppar och skada på blodkomponenter.

2018-10-31

Real Heart väcker uppmärksamhet vid symposium i Kina

2018-10-26

Real Heart når milstolpe under sina prekliniska studier

2018-10-11

Real Heart dominerar på internationell hjärtpumpskonferens

2018-10-01

Real Heart uppmärksammas på Internationella Hjärtdagen- World Heart Day

2018-09-28

Real Heart har inlett samarbeten med världsledande hjärtpumpsforskare

2018-09-25

Närstående till styrelseledamot köper aktier i Real Heart

2018-09-21

Real Heart Lyckas med att förkorta operationstiden

2018-09-14

Real Heart återupptar de kroniska testerna av sitt konstgjorda hjärta.

2018-08-24

Gunnar Nihlén avslutar sitt styrelseuppdrag

2018-08-23

Halvårsrapport 20180101-20180630

2018-07-23

Ägarförändringar i Scandinavian Real Heart AB

2018-06-28

Real Heart har framgångsrikt genomfört den första anpassningsstudien på människa

2018-06-21

Real Heart: överlevnadsförsöken skjuts upp

2018-06-21

Styrelseordförande Göran Hellers frikänns från insiderbrott

2018-06-11

Real Hearts forskningschef inbjuden av FDA som gästtalare

2018-06-11

Real Hearts fjärde pre-kliniska försök genomförs den 20 juni

2018-06-08

Real Hearts pre-kliniska studier går framåt

2018-05-31

Real Heart påbörjar arbetet med anpassning av hjärtpumpen i människor

2018-05-25

Kommuniké från årsstämma

2018-05-17

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018

2018-05-11

Real Heart: Nya framsteg vid det andra prekliniska försöket

2018-05-09

Ernst Westman föreslås som ny styrelseledamot i Real Heart

2018-04-27

Första kalvprovet med Real Heart™ föll väl ut.

2018-04-23

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2018-04-09

Två av fyra tillfällen för kroniska överlevnadstester är inbokade i Leuven.

2018-02-22

Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017

2018-02-15

Nyhetsbrev Real Heart

2018-01-30

Real Heart: Vetenskaplig studie av Real Hearts hjärtpump publicerad

2018-01-19

Real Hearts hjärtpump är redo för kalvstudier

2017

2017-12-20

Tillstånd för överlevnadsförsök på kalvar i Belgiskt forskningscentra är beviljat

2017-12-12

Gunnar Nihlén har utökat sitt innehav

2017-11-30

Aktieöverlåtelse

2017-11-28

Real Heart: Kommuniké från extra bolagsstämma

2017-11-27

Ny etisk ansökan i Sverige är beviljad

2017-11-23

Delårsrapport 20170101 - 20170930

2017-11-22

Nytt tekniskt mål är uppnått för Real Hearts hjärtpump

2017-11-21

Scandinavian Real Heart informerar om mediauppgifter

2017-11-06

Flaggningsmeddelande

2017-11-06

Sista dag för handel med Real Heart BTA (HEART BTA) blir onsdagen den 8 november

2017-10-26

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2017-10-25

Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna optioner

2017-10-23

Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad

2017-10-17

Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen i Real Heart!

2017-09-29

Offentliggörande av informationsmemorandum

2017-09-20

Marknadsmeddelande 231/17 - Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

2017-09-20

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

2017-09-19

Nya framsteg i Real Hearts produktutveckling

2017-08-24

Halvårsrapport 20170101-20170630

2017-08-01

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission

2017-06-28

Revolutionerande svensk teknik ska rädda hjärtsjuka

2017-06-14

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA

2017-05-31

Real Heart Delårsrapport 20170101-20170331

2017-05-09

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump

2017-05-08

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

2017-04-24

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic

2017-04-20

Årsredovisning 20160101-20161231

2017-04-12

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2017-04-04

Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva

2017-03-30

Stor framgång vid nya försök

2017-02-23

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

2017-02-21

Scandinavian Real Heart presenterar sitt hjärtpumpsystem

2017-02-08

Korrekt information om kliniska prov av Real Hearts hjärtpump

2017-01-16

Real Hearts utvecklingsprojektledare Fredrik Pahlm ökar sitt innehav

2016

2016-12-27

Utvecklingsprojektet kommer in i en ny fas

2016-11-24

Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

2016-11-14

Christina Hugosson avgår som VD

2016-10-14

Scandinavian Real Heart förstärker organisationen

2016-09-26

Utvecklingen i Real Heart de senaste månaderna

2016-08-25

Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

2016-07-13

Marknadsmeddelande 176/16 - Sista dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

2016-07-13

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

2016-06-14

Marknadsmeddelande 150/16 – Första dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

2016-06-14

Marknadsmeddelande 149/16 – Sista dag för handel med BTA 1 i Scandinavian Real Heart AB

2016-06-10

Emission övertecknad

2016-05-26

En investering med hjärtat

2016-05-19

Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

2016-05-11

Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

2016-05-11

Kommuniké från årsstämma

2016-05-11

Marknadsmeddelande 107/16 - Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

2016-05-10

Kurs i föreslagen företrädesemission beräknad

2016-04-18

Hockeylegender stöttar svensk forskning

2016-04-08

Inbjudan till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB ( publ) den 10 maj 2016

2016-04-07

Föreslår företrädesemission

2016-03-15

Svenskt mekaniskt hjärta får nytt patent

2016-03-03

Real Heart presenterar senaste versionen av hjärtpumpen

2016-02-18

Bokslutskommuniké 1 jan- 31 december 2015

2015

2015-12-16

VD köper aktier i bolaget

2015-11-17

Resultat från djurprov nr 3 med uppdaterad hjärtpump modell 8

2015-11-12

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

2015-10-05

Ny VD i Real Heart

2015-10-05

Genomförda djurprov hjärtpump modell nr 8

2015-08-25

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

2015-08-25

Tidigarelagd halvårsrapport