Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden här


Filtrera: Alla | Regulatoriska | Icke regulatoriska

2023

2023-11-24

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB den 24 november 2023

2023-11-16

Delårsrapport 230701-230930

2023-11-13

Realheart lämnar uppdatering om utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets artificiella hjärta

2023-11-08

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2023-08-24

Delårsrapport 230401-230630

2023-08-02

Realheart meddelar sista dag för handel med BTU samt första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2

2023-07-26

Realheart genomför riktad emission till EIC i samband med den genomförda företrädesemissionen

2023-07-26

Realheart genomför riktad nyemission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

2023-07-12

Scandinavian Real Heart AB offentliggör utfall i Bolagets företrädesemission

2023-06-20

Teckningsperioden i Realhearts företrädesemission inleds idag

2023-06-19

Rättelse: Realheart offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units om cirka 56 MSEK

2023-06-19

Realheart offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units om cirka 56 MSEK

2023-06-15

Rättelse: Kommuniké från årsstämman i Scandinavian Real Heart AB den 14 juni 2023

2023-06-14

Kommuniké från årsstämman i Scandinavian Real Heart AB den 14 juni 2023

2023-06-08

Realheart deltar i Vinnova-samarbete för sladdlös TAH-teknik

2023-06-07

Styrelsemedlem i Realheart avgår på egen begäran

2023-05-24

Realheart släpper årsredovisningen för 2022

2023-05-16

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2023-05-15

EIC Fund investerar i Scandinavian Real Heart AB

2023-05-15

Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK

2023-05-12

Realheart återgår till att kommunicera på både svenska och engelska

2023-05-11

Interim Report 230101-230331

2023-05-09

Realheart övergår till att kommunicera enbart på engelska

2023-04-19

Realheart flyttar tidpunkt för Årsstämma samt publicering av Årsredovisning för 2022

2023-03-27

Hjärtkirurgen Ulf Kjellman tar över som medicinsk chef (CMO) på Realheart

2023-03-03

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Scandinavian Real Heart AB

2023-02-24

Bokslutskommuniké 22-01-01 till 22-12-31

2023-01-31

Rättelse: Teckningskurs för Realhearts teckningsoption TO1 är 2,36 kronor

2023-01-30

Information om handel och påkallande av teckningsoptioner av serie TO1 i Realheart

2023-01-23

Dr. Ulf Kjellman stärker Realhearts medicinska råd

2023-01-10

Realheart når ny milstolpe med världens första artificiella fyrakammarhjärta

2022

2022-12-07

Rättelse: Delårsrapport 220701-220930

2022-11-18

Delårsrapport 220701-220930

2022-10-27

Tredje implantationen på djur genomförd – försöken fortsätter

2022-08-19

Halvårsrapport 220101-220630

2022-07-08

Andra implantationen med klinisk version på djur framgångsrikt genomförd

2022-06-27

Jonas Caspari Bark ny CFO på Realheart

2022-06-14

RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämma

2022-06-14

Kommuniké från årsstämma

2022-06-02

Första försöket med klinisk version på djur genomförd

2022-05-27

Realhearts vd presenterar blodresultat vid ISMCS-konferensen i Hannover

2022-05-20

Delårsrapport 2022-01-01 till 2022-03-31

2022-05-11

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2022-05-01

Realheart släpper årsredovisningen för 2021

2022-04-28

Förbättrad styrenhet till kliniska studier ger ett halvårs försening

2022-04-26

Realheart ska rekrytera ny CFO

2022-02-24

Christer Norström tillförordnad styrelseordförande i Realheart

2022-02-24

Bokslutskommuniké 2021-01-01 till 2021-12-31

2022-02-21

Realhearts styrelseordförande Göran Hellers har avlidit

2022-01-18

Realheart lämnar klargörande gällande medieuppgifter i UAE

2021

2021-12-16

Rättelse: Realheart får EU-bidrag på 2,5 miljoner euro för artificiellt hjärta

2021-12-15

Scandinavian Realheart AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

2021-12-03

Realheart genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

2021-11-18

Delårsrapport 210101-210930

2021-09-30

Realheart genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

2021-09-08

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

2021-08-31

Realheart förbereder listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2021-08-19

Halvårsrapport 210101-210630

2021-08-05

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2021-07-01

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Scandinavian Real Heart AB (PUBL)

2021-07-01

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Scandinavian Real Heart AB (PUBL)

2021-06-08

Styrelsen för Realheart har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 67,7 MSEK

2021-05-25

Kommuniké från årsstämma

2021-05-20

Delårsrapport 2021-01-01-2021-03-31

2021-05-05

Komplettering: Realheart släpper årsredovisningen för 2020

2021-05-04

Realheart släpper årsredovisningen för 2020

2021-04-23

Kallelse till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2021-03-08

Dr Ina Laura Perkins tar över som vd för Realheart

2021-03-05

Realhearts vd i möten med regeringstoppar i Kurdistan

2021-02-25

Bokslutskommuniké 2020-01-01-2020-12-31

2020

2020-11-19

Delårsrapport 200101-200930

2020-08-20

Halvårsrapport 200101-200630

2020-08-17

Realheart offentliggör utfall i kvittningsemission till garanter

2020-08-04

Kommuniké från extra bolagsstämma

2020-07-09

Sista dag för handel med Realheart BTA den 13 juli 2020

2020-06-24

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

2020-06-22

Företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart fulltecknad

2020-06-11

Realheart skriver ett viktigt avtal med Europas största hjärtpumpstillverkare

2020-06-03

Första teckningsdag i Scandinavian Real Hearts företrädesemission

2020-06-02

Scandinavian Real Heart offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

2020-05-25

Realheart genomför en till cirka 82 procent garanterad företrädesemission om cirka 26 MSEK

2020-05-20

Delårsrapport 2020-01-01- 2020-03-31

2020-05-18

Kommuniké från årsstämma

2020-04-17

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB

2020-02-27

Bokslutkommuniké 2019-01-01-2019-12-31

2020-01-07

Reslutat från Realhearts senaste försöksserie: Fåret väcktes och kunde äta

2019

2019-11-21

Delårsrapport 20190701-20190930

2019-08-22

Halvårsrapport 20190101-20190630

2019-07-12

Realheart summerar vårens djurförsök och testar automatisk styrning

2019-05-29

Realheart använder får som försöksdjur och genomför anpassningsförsök

2019-05-23

Delårsrapport 20190101-20190331

2019-03-27

Kommuniké från årsstämma

2019-02-27

Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

2019-02-26

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2019-01-17

Sista dag för handel med Realheart BTA den 22 januari 2019

2018

2018-12-20

Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

2018-11-30

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt

2018-11-29

Rättelse av kvartalsrapporter Q1, Q2 och Q3 2018

2018-11-22

Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018

2018-11-21

Scandinavian Real Hearts styrelse har fattat principiellt beslut att genomföra en företrädesemission om cirka 63,5 MSEK för att finansiera nästa steg i bolagets utveckling

2018-11-01

Ny forskningsrapport bekräftar tidigare uppfattning att RealHeart™ har låg riskprofil för blodproppar och skada på blodkomponenter.

2018-10-26

Real Heart når milstolpe under sina prekliniska studier

2018-09-21

Real Heart Lyckas med att förkorta operationstiden

2018-09-14

Real Heart återupptar de kroniska testerna av sitt konstgjorda hjärta.

2018-08-24

Gunnar Nihlén avslutar sitt styrelseuppdrag

2018-08-23

Halvårsrapport 20180101-20180630

2018-07-23

Ägarförändringar i Scandinavian Real Heart AB

2018-06-28

Real Heart har framgångsrikt genomfört den första anpassningsstudien på människa

2018-06-21

Real Heart: överlevnadsförsöken skjuts upp

2018-06-21

Styrelseordförande Göran Hellers frikänns från insiderbrott

2018-06-11

Real Hearts fjärde pre-kliniska försök genomförs den 20 juni

2018-06-08

Real Hearts pre-kliniska studier går framåt

2018-05-25

Kommuniké från årsstämma

2018-05-17

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2018

2018-05-11

Real Heart: Nya framsteg vid det andra prekliniska försöket

2018-04-27

Första kalvprovet med Real Heart™ föll väl ut.

2018-04-23

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2018-04-09

Två av fyra tillfällen för kroniska överlevnadstester är inbokade i Leuven.

2018-02-22

Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017

2018-01-30

Real Heart: Vetenskaplig studie av Real Hearts hjärtpump publicerad

2018-01-19

Real Hearts hjärtpump är redo för kalvstudier

2017

2017-12-20

Tillstånd för överlevnadsförsök på kalvar i Belgiskt forskningscentra är beviljat

2017-12-12

Gunnar Nihlén har utökat sitt innehav

2017-11-30

Aktieöverlåtelse

2017-11-28

Real Heart: Kommuniké från extra bolagsstämma

2017-11-27

Ny etisk ansökan i Sverige är beviljad

2017-11-23

Delårsrapport 20170101 - 20170930

2017-11-22

Nytt tekniskt mål är uppnått för Real Hearts hjärtpump

2017-11-21

Scandinavian Real Heart informerar om mediauppgifter

2017-11-06

Sista dag för handel med Real Heart BTA (HEART BTA) blir onsdagen den 8 november

2017-10-25

Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna optioner

2017-10-23

Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad

2017-09-29

Offentliggörande av informationsmemorandum

2017-09-20

Marknadsmeddelande 231/17 - Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

2017-09-20

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

2017-08-01

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission

2017-06-28

Revolutionerande svensk teknik ska rädda hjärtsjuka

2017-06-14

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA

2017-05-31

Real Heart Delårsrapport 20170101-20170331

2017-05-09

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump

2017-05-08

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

2017-04-24

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic

2017-04-20

Årsredovisning 20160101-20161231

2017-04-12

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

2017-04-04

Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva

2017-03-30

Stor framgång vid nya försök

2017-02-23

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

2017-02-21

Scandinavian Real Heart presenterar sitt hjärtpumpsystem

2017-02-08

Korrekt information om kliniska prov av Real Hearts hjärtpump

2017-01-16

Real Hearts utvecklingsprojektledare Fredrik Pahlm ökar sitt innehav

2016

2016-12-27

Utvecklingsprojektet kommer in i en ny fas

2016-11-24

Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

2016-11-14

Christina Hugosson avgår som VD

2016-10-14

Scandinavian Real Heart förstärker organisationen

2016-09-26

Utvecklingen i Real Heart de senaste månaderna

2016-08-25

Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

2016-07-13

Marknadsmeddelande 176/16 - Sista dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

2016-07-13

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

2016-06-14

Marknadsmeddelande 150/16 – Första dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

2016-06-14

Marknadsmeddelande 149/16 – Sista dag för handel med BTA 1 i Scandinavian Real Heart AB

2016-06-10

Emission övertecknad

2016-05-26

En investering med hjärtat

2016-05-19

Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

2016-05-11

Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

2016-05-11

Kommuniké från årsstämma

2016-05-11

Marknadsmeddelande 107/16 - Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

2016-05-10

Kurs i föreslagen företrädesemission beräknad

2016-04-18

Hockeylegender stöttar svensk forskning

2016-04-08

Inbjudan till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB ( publ) den 10 maj 2016

2016-04-07

Föreslår företrädesemission

2016-03-15

Svenskt mekaniskt hjärta får nytt patent

2016-03-03

Real Heart presenterar senaste versionen av hjärtpumpen

2016-02-18

Bokslutskommuniké 1 jan- 31 december 2015

2015

2015-12-16

VD köper aktier i bolaget

2015-11-17

Resultat från djurprov nr 3 med uppdaterad hjärtpump modell 8

2015-11-12

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

2015-10-05

Ny VD i Real Heart

2015-10-05

Genomförda djurprov hjärtpump modell nr 8

2015-08-25

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

2015-08-25

Tidigarelagd halvårsrapport