Wed, 24 May 2023 08:30:00 +0200

Realheart släpper årsredovisningen för 2022

Pressmeddelande, 2023-05-24

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2022. Förutom den regelmässiga svenska versionen, släpps även en layoutad version innehållande reportage, samarbeten och milstolpar under året.

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse och den layoutade engelska versionen återfinns på www.realheart.se samt som bilagor i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Realheart släpper årsredovisningen för 2022 (PDF)
Realheart Årsredovisning 2022 signerad med Revisionsberättelse (PDF)
Realheart Annual Report 2022 ENG (PDF)