Tue, 17 Oct 2017 08:13:26 +0200

Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen i Real Heart!

Den pågående företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) avslutas idag, den 17 oktober. Teckning ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest till handa senast kl 17.00.

Teckning utan företrädesrätt kan göras på Särskild anmälningssedel 2, som finns att ladda ner på www.realheart.se, www.aktietorget.se ,www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se.

Teckningskurs i företrädesemissionen är 8,50 per aktie.

Utfallet i emission beräknas kommuniceras via pressmeddelande på fredag den 20 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Release (PDF)