Tue, 14 Jun 2022 17:05:00 +0200

Realhearts vd i filmad bolagspresentation: ”den största nyheten för 2022 är att den kliniska versionen av Realheart® TAH är färdigutvecklad och under tillverkning”

I en filmad presentation med anledning av Realhearts årsstämma beskriver vd Ina Laura Perkins vad bolaget gjort under året som gått och vad som ligger i pipen för 2022.

Bland annat förklarar Ina Laura vilka de fyra nyckelfaktorerna för framgång är och varför Bolaget har satsat på ett dotterbolag i Australien.

Länk till inspelningen: https://youtu.be/DQAErlgdRBE

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Realhearts vd i filmad bolagspresentation: ”den största nyheten för 2022 är att den kliniska versionen av Realheart® TAH är färdigutvecklad och under tillverkning” (PDF)