Sun, 01 May 2022 08:30:00 +0200

Realheart släpper årsredovisningen för 2021

Pressmeddelande 2022-05-01

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2021. En layoutad version med reportage, samarbeten och milstolpar under året släpps i samband med kallelsen till årsstämman som beräknas gå ut den 11 maj 2022.

Hela årsredovisningen samt revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.realheart.se och som bilaga i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

ÅR Scandinavian Real Heart 2021 signerad (PDF)
RB Scandinavian Real Heart 2021 (PDF)
Realheart sla pper A rsredovisningen fo r 2021 (PDF)