Fri, 24 Aug 2018 10:00:00 +0200

Gunnar Nihlén avslutar sitt styrelseuppdrag

Styrelseledamoten i Real Heart, Gunnar Nihlén, har till styrelsen anmält att han av privata skäl önskar utträda ur styrelsen. Han planerar att framöver under längre tid vistas utomlands och anser att detta inte kan kombineras med styrelseuppdraget.

VD Azad Najar kommenterar:

”Vi i styrelsen respekterar Gunnars beslut och är mycket tacksamma för de viktiga bidrag Gunnar under en följd av år har tillfört bolaget.”  

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Läs pressmeddelandet som PDF. (PDF)