Mon, 23 Jan 2023 09:55:16 +0100

Dr. Ulf Kjellman stärker Realhearts medicinska råd

Pressmeddelande 2023-01-23

Realheart stärker expertisen ytterligare genom Dr. Ulf Kjellman som blir ny i bolagets medicinska råd. Dr Kjellman har mångårig erfarenhet av avancerad kirurgisk behandling av hjärtsvikt och var den kirurg som utförde den första implantationen i Skandinavien 2008.

Ulf Kjellman har över 35 års erfarenhet av hjärt- och thoraxkirurgi. På meritlistan finns bland annat ett djupt engagemang i att initiera och utveckla programmet för hjärttransplantation och mekaniskt cirkulationsstöd (MCS) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, King Faisal Specialist Hospital Riyadh Saudiarabien och National Guard Hospital Riyadh Saudiarabien. Dessutom införde han HeartMate II, HeartMate 3, Centrimag, Maquet-pumpar, Berlin Excor och SynCardia TAH.

Förutom omfattande klinisk yrkeserfarenhet har Kjellman författat ett flertal vetenskapliga artiklar abstracts med fokus på hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare sträcker sig hans erfarenhet till området för MCS, både LVAD/RVAD:s med stöd för en enda ventrikel och TAH.

– Vi är otroligt glada och stolta över att Ulf Kjellman väljer att bistå oss med sin värdefulla expertis. Hans erfarenhet av hjärtkirurgi och transplantationer vid flera stora sjukhus är av stor betydelse för våra framtida implantationer där patienterna kommer att få Realheart® TAH. Kjellman har också ett enormt kontaktnät bland potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners, både i Sverige, Europa och Mellanöstern. Jag är så tacksam över att få knyta honom ännu tightare till vårt utvecklingsarbete, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Dr. Ulf Kjellman stärker Realhearts medicinska råd (PDF)