Tue, 01 Dec 2020 09:29:11 +0100

Realhearts VD inbjuden att tala på EUMS

European Mechanical Circulatory Support Summit är en av världens största medicinska kongresser inom hjärtpumpar. Det här året har Realhearts VD Azad Najar blivit inbjuden att tala om bolagets artificiella hjärta och den forskning man bedriver.

European Mechanical Circulatory Support Summit samlar världseliten inom hjärtpumpskirurgi, såväl aktörer inom industrin som forskare. Den femtonde kongressen i ordningen sker digitalt under fem dagar från 30 november till 4 december.

Azad Najar, Realhearts VD, kontaktades av kongressens vetenskapliga kommitté med en inbjudan att vara en av talarna under dag två. Azad kommer bland annat berätta om intelligensen i Realheart TAHs automatiska reglering vilket är en förutsättning för att öka patientvänligheten och minska risken för komplikationer.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Release (PDF)