Mon, 09 May 2022 08:30:00 +0200

Realheart rekryterar Lead Systems Engineer

Pressmeddelande 2022-05-09

Realheart har rekryterat en Lead Systems Engineer från Texas. Bruce Wedding kommer närmast från en roll som senior mjukvaruingenjör på LivaNova, PLC. Bruce kommer att börja arbeta för Realheart den 9 maj, samtidigt som han planerar för flytt av sig och sin familj till huvudkontoret i Västerås.

Nu förstärker Realheart produktutvecklingsteamet med Bruce Wedding, som har över 30 års samlad erfarenhet från mångsidig mjukvaruutveckling och projektledning. I sin nuvarande roll är han teamledare i utvecklingen av en klass III implanterbar medicinsk utrustning. Bruce har även med sig erfarenhet från aktiva implantat inklusive kardiovaskulära tillämpningar och har utbildats i regulatoriska krav för mjukvaruutveckling, verifiering och validering av medicintekniska produkter samt andra verksamhetskritiska applikationer.

– Vi vill kunna fortsätta hålla god fart framåt mot kliniska prövningar och då blir Bruce en mycket bra stöttning till teamet och det fortsatta arbetet med att utveckla den kliniska styrenheten. Hans mångåriga erfarenhet från att ha utvecklat medicinteknisk utrustning av klass III, varav fyra av dem har erhållit FDA-godkännande, blir mycket värdefull för Bolaget, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

Bruce kommer, i samarbete med Hydrix, huvudsakligen att stötta och övervaka utvecklingen av den kliniska styrenheten.

– När jag fick kännedom om det fantastiska arbete som Realheart gör, att utveckla världens första fyrkammarhjärta, var jag tvungen att vara en del av det. Jag har hjälpt till att utveckla många medicintekniska produkter som förbättrar människors liv, men ingen känns viktigare än Realhearts artificiella hjärta. Jag är glad över att kunna bidra till teamet med min erfarenhet av att bygga och designa säker, robust och fast programvara för medicinsk utrustning av klass III.”, säger Bruce Wedding.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Realheart rekryterar Lead Systems Engineer (PDF)