Wed, 27 Jan 2021 09:22:55 +0100

Realhearts vd i Al Jazeera-intervju: ”Vi ska lösa problemet med bristen på donerade organ”

Under en intervju i tv-kanalen Al Jazeera i slutet av förra veckan konstaterade Realhearts vd Azad Najar att de 7 000 hjärtsviktspatienter som årligen får ett donerat organ representerar en bråkdel av det behov som finns i världen. 

Realhearts vd Azad Najar fick frågan om det globala behovet av bolagets artificiella hjärta under en liveintervju i Al Jazeera i torsdags förra veckan. Han redogjorde då för hur mindre än två procent av alla hjärtsviktspatienter i världen får en organtransplantation, vilket idag är den enda möjliga behandlingen av patienter med svår hjärtsvikt, och att det finns ett enormt behov av ett väl fungerade artificiellt hjärta.

”Det här är anledningen till Realhearts produkt. Ett massproducerat artificiellt hjärta saknar de begränsningar som gör att endast 7 000 organtransplantationer kan genomföras årligen. Det finns ingen gräns för hur många miljoner människor vi kan rädda”, konstaterade Azad Najar.

Al Jazeera-intervjun avslutade ett par veckor där såväl BBC, MBC som Sky News har fångat upp nyheten och gjort inslag i sina globala arabiska kanaler om Realheart och dess grundare Azad Najar som är född och uppvuxen i irakiska Kurdistan.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Release (PDF)