Tue, 21 Dec 2021 08:30:00 +0100

Realheart får ytterligare 200 000 kronor från Vinnova

Realheart har beviljats ytterligare 200 000 kronor i bidrag från Vinnova inom ramen för utlysningen "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag". Bidraget kommer att användas för fortsatta blodtester i Realhearts laboratorium.

Vinnovas syfte med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Realheart har även tidigare mottagit finansiering från Vinnova i två omgångar. Nu tillförs arbetet finansiering som kommer att användas till att anlita expertkompetens för att bland annat utföra blodtester med pumpar i kliniskt bruk.

Hjärtsvikt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Artificiella hjärtan skulle kunna rädda många liv, men det alternativ som hittills varit tillgängligt ger många allvarliga blodrelaterade biverkningar vilket leder till att få patienter behandlas med det. Ett viktigt steg i utvecklingen av nästa generation artificiella hjärtan är därför att öka kunskapen om hur pumparna påverkar blodet, något som Realheart arbetar med både i sitt eget labb, i det blodlabb som skapats tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och i samarbeten med forskare världen över.

– Vi är mycket tacksamma för detta bidrag. Stödet innebär att vi kan stärka Realhearts konkurrenskraft ytterligare och fortsätta detta viktiga arbete som är av stor betydelse för hela hjärtpumpsindustrin, säger Realhearts VD Ina Laura Perkins.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Realheart får ytterligare 200 000 kronor från Vinnova (PDF)