Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan betraktas som en global folksjukdom som påverkar minst 26 miljoner människor, och siffrorna ökar stadigt. Hjärtsvikt är dödligare än cancer. Hälften av alla patienter avlider inom 5 år, att jämföras med cancerpatienter där siffran är 30%. Hjärttransplantation är den bästa möjliga behandlingen.2 Men tillgången på donerade organ är kraftigt begränsad jämfört med efterfrågan.

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till kroppens organ. Tillståndet kan uppstå till följd av hjärtinfarkt, högt blodtryck, klaffsjukdomar och hjärtmuskelsjukdomar.3 Hjärtsvikt drabbar alla åldersgrupper men är vanligare bland äldre. I 50-årsåldern är förekomsten cirka en procent för att stiga till över 10 procent vid 80 år.4

Hjärtsvikt delas in i fyra klasser enligt New York Heart Associations (NYHA) klassificering:5

Klass 1 – Hjärtsjukdom utan symptom.
Klass 2 – Symptom vid kraftig ansträngning.
Klass 3 – Symptom vid lätt till måttlig ansträngning, exempelvis vid påklädning.
Klass 4 – Symptom vid vila eller minsta aktivitet. Detta är ett allvarligt tillstånd som oftast leder till döden inom ett år.6

Vid hjärtsvikt klass 1 och 2 och i viss utsträckning även klass 3 kan symtomen behandlas med medicinering. För patienter med avancerad hjärtsvikt klass 4, som uppstår i samband med en stor hjärtinfarkt eller när en kronisk hjärtsvikt försämras, är hjärttransplantation det bästa behandlingsalternativet i dagsläget.7

Hjärtsvikt i siffror

I Sverige lider 250 000 personer av hjärtsvikt i klass 1 till 4 och av dem dör 3 500 varje år. Endast 60 personer kan räddas årligen genom en transplantation av ett mänskligt hjärta.
I Europa uppskattas 7,4–14,8 miljoner människor lida av hjärtsvikt, baserat på FNs nyligen publicerade befolkningsstatistik1.8

American Heart Association har uppskattat att ca 6,5 miljoner människor över 20 år lider av hjärtsvikt i USA, varav 600 000 anses lida av avancerad hjärtsvikt. Cirka 75 000 dödsfall kan årligen direkt hänföras till hjärtsvikt. Prognoserna visar att antal patienter med en hjärtsviktsdiagnos kommer att öka till ca 8 miljoner år 2030.9

Totalt betyder det att ca 125 000 människor avlider årligen i USA och Europa till följd av avancerad hjärtsvikt.

Tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad i jämförelse med behovet och ett stort antal patienter dör i väntan på ett donerat hjärta. Enligt Statista utförs det globalt cirka 7 000 hjärttransplantationer årligen.

2.  Internmedicin, “Hjärttransplantation”, 15 juli 2012, dr Vilborg Sigurdardóttir
3.  Internmedicin.se, ”Hjärtsvikt, kroniskt” 2017-03-06 av professor Bert Andersson
4. Läkemedelsboken, ”Hjärtsvikt” av Hans Persson och Björn Eriksson
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ”Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt”, 2005-02-11
6. Netdoktor ”Hjärttransplantation”, 2008-10-02, Helena Genberg
7. Netdoktor”Hjärttransplantation”, 2008-10-02, Helena Genberg
8. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Pop
9. American Heart Association, “Advanced Heart Failure” 9 maj, 2017