Ledning

Ina Laura Perkins – VD

Ina Laura har under hela sin yrkeskarriär arbetat med medicinska innovationer. Innan hon började på Realheart 2017 arbetade hon som forskningschef på Calon Cardio-Technology. Hon startade sin akademiska karriär inom stamcellsforskning och doktorerade vid Swansea University Medical School samt har en Executive MBA från Stockholms Handelshögskola.

Innehav i Realheart (eget och närståendes): 8 230 aktier, 2 734 teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 och 75 000 teckningsoptioner 2019/2022.

 


Azad Najar – Innovations och medicinsk chef

Azad Najar är en av grundarna av Realheart och är huvudinnovatören bakom Realheart TAH. Azad är ursprungligen från Irakiska Kurdistan, är legitimerad läkare och arbetar deltid som överläkare på urologavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås. Najar har arbetat med forskning och utveckling av grundidén sedan 1999.

Innehav i Realheart (eget och närståendes): 3 225 135 aktier och 40 000 teckningsoptioner av serie 2021/2023.


Thomas Finocchiaro – Chief Technology Officer

Thomas Finocchiaro har en doktorsexamen i elektroteknik från universitetet i Aachen. Han har arbetat i mer än tio år på universitetssjukhuset i Aachen, bland annat som chef för ett program inom Total Artificial Hearts. Innan han började på Realheart var han anställd på Reinheart TAH GmbH, senast som Chief Scientific Officer.

Innehav i Realheart: –


Andreas Hultdin – Ekonomichef

Andreas Hultdin har omfattande erfarenhet av ledande befattningar inom multinationella koncerner. Han har innehaft befattningar som CFO, Business Controller och koncernredovisningschef i företag såsom ABB, GETRAG och m4 gruppen. Som konsult och VD för Management Consulting-företaget Nogap har Andreas arbetat med ett flertal större koncerner, bland annat Sandvik och Electrolux. Andreas Hultdin började på Realheart 2019.

Innehav i Realheart: 3 000 aktier, 1000 teckningsoptioner av serie 2021/2023:1.


Susanne Hedman – HR-chef

Erfarenhet: Susanne Hedman har varit verksam i Scandinavian Real Heart sedan 2011. Som vd under perioden 2011-2014 och  CFO mellan 2014-2019. Susanne var även VD för EA Gruppen AB under perioden 1983-2020 och har en lång erfarenhet av affärsutveckling genom bland annat styrelseuppdrag i ABB Industrigymnasium, ALMI Mälardalen, Aroseken AB och Swedbank.

Innehav i Realheart (eget och närståendes): 136 483 aktier.